Lietuvos mokyklose diegiamos socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos:

  • Priešmokykliniame ugdyme – LAIKAS KARTU.
  • Nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio I ir II klasėse – LAIKAS KARTU.
  • V-VIII klasėse – PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS.
  • IX-XII klasėse – RAKTAI Į SĖKMĘ.

Kitos programos:

  • Priešmokykliniame ugdyme – VI klasėse  – Smurto ir seksualinės prievartos prevencinė programa AŠ ŽINAU.
  • Tėvų švietimo ir įtraukimo į mokyklos gyvenimą programa – TĖVŲ SUSITIKIMŲ VADOVAS +5.