Priešmokyklinis ugdymas – IV klasės

LIONS QUEST ,,Laikas kartu“ (priešmokyklinis ugdymas – IV klasės)

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti dėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

LIONS QUETS Laikas kartu metodiką sudaro:

 • Mokytojo darbo vadovas
 • Šeimos ir mokyklos partnerystė
 • Universalus programos vadovas
 • USB atmintukas

Programos komponentai

 • Mokymo programa klasėse/priešmokyklinėse grupėse
 • Mokymasis tarnaujant
 • Geros mokyklinės aplinkos kūrimas
 • Šeimos dalyvavimas
 • Bendruomenės dalyvavimas
 • Mokytojų profesinis tobulinimas ir tolesnė parama

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės

 • Savidrausmė
 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Pagarba sau ir kitiems
 • Gerumas
 • Įsipareigojimai šeimai
 • Atsakingumas
 • Sąžiningumas
 • Drąsa
 • Pagalba kitiems