Raktai į sėkmę

Raktai į sėkmę – lanksti programa, skirta vyresnėms klasėms ir gali būti įgyvendinta įvairiais būdais. Ji gali būti dėstoma kaip vieno semestro kursas, arba gali būti dėstoma kaip vienerių – ketverių metų kursas. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie yra vykdomi kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą).

Mokymosi tarnaujant metodiką rekomenduojama integruoti į akademinius dalykus, tokius kaip socialinius mokslus, sveikatos, kalbų mokymą ir kt. Naudojant Įgūdžių banką, programa taip pat gali būti naudojama kaip socialinių ir emocinių kompetencijų, asmenybės ugdymopagalbinis kursas.
Pagalbinis modulis Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos ir mokymosi tarnaujant metodika tarnauja kaip prevencinė priemonė, kurios 15 pamokų gali būti integruotos į sveikos gyvensenos ugdymo kursą.

Daugiau apie programos nuoseklumą

LIONS QUEST pamokos

Programa ir pamokos yra pagrįstos penkiomis pagrindinėmis SEU kompetencijomis. Kiekviena pamoka turi keturių etapų mokymo planą. Programos mokymas remiasi prigimtiniu vaikų smalsumu, dėmesys skiriamas sąveikai, kai mokiniai kartu mokosi sąvokų, mąsto ir stiprina kartu socialinius įgūdžius, atranda bendradarbiavimo, siekiant abipusių tikslų, naudą.

Pamokų pavyzdžiai

Įgūdžių bankas
Programos vadovėlis
Mokinio žurnalas „Keičiu pasaulį“
Mokytojo knyga
Konsultantų knyga