Raktai į sėkmę

LIONS QUEST ,,Raktai į sėkmę“ (IX – XII klasėms)

fullsizerender

Raktai į sėkmę – lanksti programa, skirta vyresnėms klasėms ir gali būti įgyvendinta įvairiais būdais. Ji gali būti dėstoma kaip vieno semestro kursas, arba gali būti dėstoma kaip vienerių – ketverių metų kursas. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie yra vykdomi kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą).

Mokymosi tarnaujant metodiką rekomenduojama integruoti į akademinius dalykus, tokius kaip socialinius mokslus, sveikatos, kalbų mokymą ir kt. Naudojant Įgūdžių banką, programa taip pat gali būti naudojama kaip socialinių ir emocinių kompetencijų, asmenybės ugdymopagalbinis kursas.
Pagalbinis modulis Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos ir mokymosi tarnaujant metodika tarnauja kaip prevencinė priemonė, kurios 15 pamokų gali būti integruotos į sveikos gyvensenos ugdymo kursą.

Programa Raktai į sėkmę sudaro:

 • Mokytojo knyga

Mokytojo knygos paskirtis – padėti kuo sėkmingiau įgyvendinti programą klasėje ir mokykloje. Knygoje pedagogai ras programos pristatymą, metodines rekomendacijas, pasiūlymus, kaip integruoti socialinį ir emocinį ugdymą, mokymosi tarnaujant metodą į kitus mokomuosius dalykus, kaip paskatinti prie ugdymo prisidėti bendruomenę ir šeimą, kaip sėkmingai pravesti pamoką bei padėti mokiniams kaupti kompetencijų aplanką.

 • Programos vadovėlis

Metodinė medžiaga, kurios pagrindinį metodologinį pagrindą sudaro mokymosi tarnaujant metodas (angl. Service learning).

Metodika pateikia aiškiai aprašytą įgūdžius formuojančią seką, užsiėmimų planus ir turinį. Pedagogas su mokiniais gali rinktis vieną iš dviejų modelių: praktiką arba projektą.

 • Įgūdžių bankas

Knyga pateikia mokytojui 37 įgūdžių ugdymo planus ir tekstus. Įgūdžiai suskirstyti į kategorijas ir gali būti lanksčiai pritaikyti pagal konkrečios klasės poreikius. Įgūdžių banke pateikiamos šešios grupės: Klutūrų įvairovės suvokimas; Bendarvimas; Asmeninė vadyba ir atsakomybė; Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; Patyčios ir bauginimas; Mokymasis ir rašto darbai.

 • Konsultantų knyga

Knygos tikslas paskatinti į mokinių pozityvų ugdymą įsitraukti ir kitus bendruomenės narius: mokinius, mokyklos personalą, šeimas, vietos bendruomenės narius ar mokyklos socialinius partnerius. Knygoje aprašyti visų vaidmenys, atsakomybės galimybės, kaip įsitraukti ir padėti mokiniams sėkmingai įgyvendinti mokymosi tarnaujant projektus ar praktiką.

 • Programos skaitmeniniai ištekliai

Programa siūlo mokytojui pateiktis, kurios reikalingos pamokose. Atmintuke mokytojas ras visus būtinus dokumentus ir dalijamąją medžiagą programai įgyvendinti.

 • Mokinio darbo medžiaga ,,Keičiu pasaulį”

Mokinio žurnalas skirtas įtvirtinti įgūdžius, juos plėtoti ir reflektuoti.

Programų komponentai:

 • Mokymo programa klasėse
 • Mokymasis tarnaujant
 • Geros mokyklinės aplinkos kūrimas
 • Šeimos dalyvavimas
 • Mokytojų profesinis ugdymas ir tolesnė parama

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės:

 • Savidrausmė
 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Pagarba sau ir kitiems
 • Gerumas
 • Įsipareigojimai šeimai
 • Atsakingumas
 • Sąžiningumas
 • Drąsa
 • Pagalba kitiems