logolog

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Alkoholio vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikams 

Alkoholio vartojimas Lietuvoje yra opi socialinė problema, visuomenėje vyrauja susidariusi nuomonė, jog alkoholio vartojimas yra normalu. Pozityvias nuostatas apie alkoholį demonstruoja ir nepilnamečiai mokiniai.

Nuoseklios, socialinio ir emocinio ugdymo programos LIONS QUEST teigia, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo jaunų žmonių tarpe problema gali būti išspręsta šeimos, mokyklos, paauglių ir bendruomenės narių, kurie dirba drauge analizuodami šias problemas dar prieš prasidedant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui ir problemiškam elgesiui, pastangomis.

Projekto tikslas – sumažinti alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą mokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

Projekto uždaviniai:

  • Atidėti v alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pradžią
  • Mažinti rizikos veiksnius, kurie skatina alkoholio vartojimą ir sustiprinti apsauginius veiksnius,
  • Mokyklose diegiant Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos centro (CSAP – Center for Substance Abuse Prevention) ir Narkotikų prevencijos ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų administracijos (SAMHSA – Substance Abuse and Mental Health Services Administration) pripažintas ir įvertintas LIONS QUEST programas.

Projekte įgyvendinamos programos orientuojasi ne tik į alkoholio prevenciją, bet ir į pozityvų ir visuminį vaiko ugdymą. Programos siekia sukurti tinkamas mokinių nuostatas apie alkoholio vartojimą. Tinkamų nuostatų sukūrimas jų išlaikymas ir nuolatinis pastiprinimas užtikrina ilgalaikę projekto sėkmę.

Projekto partneriai

Ukmergės švietimo centras