Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

2022 metais įgyvendinamas projektas

Animacija vaikų ir paauglių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui

 LIONS QUEST LIETUVA tęsia animuotų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui skirtų filmukų kūrimą. Siekiant puoselėti mokinių gerovę ir skatinti ją palaikyti, projekto metu bus kuriamos skaitmeninės priemonės, užtikrinančios vaikų ir mokinių gerovę:

2022 metais iki gruodžio 1 dienos bus sukurti 7 trumpų vaizdo įrašai, kuriuose bus nagrinėjamos ir paaiškinamos įvairios SEU temos, siekiant padėti vaikams ir paaugliams įgyti ar atnaujinti emocinius ir socialinius įgūdžius. Projekto veikloje dalyvaus mokyklos mokiniai, mokyklos mokytojai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai.

Taip pat bus sukurtos gairės ir rekomendacijos mokyklų mokytojams ir mokinių tėvams padės mokyklų bendruomenėms bendradarbiauti sprendžiant mokyklos problemas, gerins mokinių savijautą ir sukurs naujas skaitmenines priemones mokytojams ir tėvams, kad padėtų vaikams ir paaugliams.

Projekto partneriai:

Klaipėdos rajono švietimo centras

Antano Skučo filmografija „Tylus kinas“

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus bus paskelbta vėliau.

 

2016 metais įgyvendintas projektas

logolog

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Alkoholio vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikams 

Alkoholio vartojimas Lietuvoje yra opi socialinė problema, visuomenėje vyrauja susidariusi nuomonė, jog alkoholio vartojimas yra normalu. Pozityvias nuostatas apie alkoholį demonstruoja ir nepilnamečiai mokiniai.

Nuoseklios, socialinio ir emocinio ugdymo programos LIONS QUEST teigia, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo jaunų žmonių tarpe problema gali būti išspręsta šeimos, mokyklos, paauglių ir bendruomenės narių, kurie dirba drauge analizuodami šias problemas dar prieš prasidedant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui ir problemiškam elgesiui, pastangomis.

Projekto tikslas – sumažinti alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą mokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

Projekto uždaviniai:

  • Atidėti v alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pradžią
  • Mažinti rizikos veiksnius, kurie skatina alkoholio vartojimą ir sustiprinti apsauginius veiksnius,
  • Mokyklose diegiant Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos centro (CSAP – Center for Substance Abuse Prevention) ir Narkotikų prevencijos ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų administracijos (SAMHSA – Substance Abuse and Mental Health Services Administration) pripažintas ir įvertintas LIONS QUEST programas.

Projekte įgyvendinamos programos orientuojasi ne tik į alkoholio prevenciją, bet ir į pozityvų ir visuminį vaiko ugdymą. Programos siekia sukurti tinkamas mokinių nuostatas apie alkoholio vartojimą. Tinkamų nuostatų sukūrimas jų išlaikymas ir nuolatinis pastiprinimas užtikrina ilgalaikę projekto sėkmę.

Projekto partneriai

Ukmergės švietimo centras