Apdovanojimai

LIONS klubų nariai remdami LIONS QUEST programas visame pasaulyje pakeitė daugiau 100 šalių, daugiau nei 18 milijonų jaunų žmonių ir 750 000 mokytojų gyvenimą. LIONS QUEST programos pamokas lanko daugiau nei 100 šalių mokiniai. Tarptautinis LIONS klubų fondas supranta, kad be visų LIONS klubų narių pasišventimo negalėtume daryti tokio poveikio, kokį daro šiuo metu. Siekdami įvertinti narių, klubų bei apygardų pastangas už paramą bei atsidavimą programai, LCIF įsteigė šiuos apdovanojimus.

LIONS QUEST čempionų apdovanojimas

LIONS QUEST čempiono apdovanojimas skiriamas LIONS klubų nariams, kurie rodo aktyvų įsipareigojimą palaikyti LIONS QUEST veiklą klubo, regiono, apygardos lygmeniu.

LIONS QUEST klubo pasiekimų apdovanojimas

LIONS QUEST klubo pasiekimų apdovanojimas skiriamas atskiriems LIONS klubams, kurie įsitraukia į LIONS QUEST programą skatindami, palaikydami ir koordinuodami bent du LIONS QUEST seminarus per metus.

LIONS QUEST apygardos pasiekimų apdovanojimas

LIONS QUEST apygardos pasiekimų apdovanojimas skiriamas LIONS klubų apygardoms, kurios dalyvauja LIONS QUEST programoje ir prisideda prie jos populiarinimo plėtojant partnerystę, skleidžiant puikią reklamą ir koordinuojant LIONS QUEST programų seminarus.