Patyčių ir neapykantos kalbos prevencija

LIONS QUEST programos dažnai yra vadinamos prevencinėmis bei socialinio ir emocinio ugdymo programomis, nes nuosekliai skatina sveiką ir produktyvų elgesį, siekia užkirsti kelią nesveikam, neigiamam elgesiui.

Tyrimais paremtos socialinio ir emocinio ugdymo programos Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės ir Raktai į sėkmę kuria saugias klases, ugdo esminius gyvenimiškus įgūdžius, suteikia galimybę išsakyti ir iš kitų išgirsti teigiamą įvertinimą už tinkamą bei pozityvų elgesį, padeda užkirsti kelią rizikingam elgesiui. Tokių sąlygų visuma siejama su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto bei patyčių, ankstyvų lytinių santykių, paauglių nėštumo ir savižudybių mažėjimu. LIONS QUEST programos Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės, Raktai į sėkmę ir kitos programos siekia, kad mokiniai labiau įsipareigotų sau ir mokyklai ir taip mažiau įsitrauktų į rizikingą veiklą bei daugiau laiko praleistų pozityviuose užsiėmimuose.

LIONS QUEST programos siūlo plėtoti visapusišką ir koordinuotą požiūrį į prevenciją. Toks požiūris sukuria sąlygas ugdyti įgūdžius, kurie užkerta kelią rizikingai elgsenai ir tuo pat metu skatina pozityvų, socialų elgesį. Programos akcentuoja socialinį ir emocinį ugdymą kaip mokymosi pagrindą, kuris suteikia darnią struktūrą koordinuotai mokyklinei pozityvaus vaikų ugdymo programai.

DAUGIAU APIE PATYČIŲ PREVENCIJĄ
TEORINIS PROGRAMŲ VYSTYMO PAGRINDAS