Pilietiškumo ugdymas

XXI amžiuje mokyklinis ugdymas turi atspindėti kognityvinių ir emocinių kompetencijų balansą. Mokykla turi ugdyti rūpestingą ir kompetentingą jauną žmogų, siekiantį padėti savo bendruomenei ir visam pasauliui. Mokykla turi užtikrinti tokių gyvenimiškų įgūdžių, kaip savirefleksija, gebėjimas atpažinti ir valdyti emocijas, empatija, perspektyvus mąstymas, santykių kūrimas, sprendimų priėmimas ir pilietiškumas, integraciją į akademines žinias. Šie įgūdžiai yra itin svarbūs jauniems žmonėms, siekiantiems aktyviai dalyvauti nuolatos besikeičiančiame pasaulyje, kuris reikalauja mokėti rinkti informaciją, valdyti stresą, bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingus požiūrius turinčiais žmonėmis.

XXI amžiaus partnerystės idėja sukūrė mokinio sėkmės šiuolaikinėje visuomenėje viziją. Siekiant padėti mokytojams integruoti partnerystės įgūdžius į bendruosius mokomuosius dalykus, buvo sukurtas XXI amžiaus mokymosi modelis, apimantis įgūdžius, žinias ir patirtį, kuriuos turi įgyti mokiniai, siekiantys sėkmės gyvenime ir darbe.

LIONS QUEST programos yra sukurtos taip, kad atitiktų visus šiuos reikalavimus ir paruoštų jaunus žmones turiningam gyvenimui, kupinam sveikatos, gerovės, draugystės, šeimyninio gyvenimo, aktyvaus pilietiškumo ir prasmingo darbo.

LIONS QUEST programos Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės – tai visapusiškos, nuoseklios, pozityvios, kompleksinės programos, skirtos vaikams nuo priešmokyklinio ugdymo iki VIII klasės, o programa Raktai į sėkmę nuo IX iki XII klasės. Programų tikslas – padėti vaikams ir jaunimui ugdyti gyvenimo ir pilietiškumo įgūdžius saugioje, rūpestingoje ir pastovioje aplinkoje, vienyti šeimas, švietimo sistemos darbuotojus bei bendruomenės narius. Programos ugdo įgūdžius šiose keturiose srityse:

• drausmė;

• atsakingumas;

• atsakingas sprendimų priėmimas;

• pagarba kitiems.

Visose LIONS QUEST programose integruotas edukacijos metodas mokymasis tarnaujant

Mokymosi tarnaujant tyrimų rezultatai pateikia tvirtus įrodymus tos visapusės naudos, kurią mokiniai gauna įvairiose srityse: akademinėje aplinkoje, įgydami socialines ir emocines kompetencijas, ugdydamiesi pilietinę atsakomybę, stengdamiesi sveikai gyventi bei rasti darbo. Pabrėžiama ir papildoma nauda mokytojams, mokykloms bei visuomenei. Mokiniams reikia įgūdžių, padedančių tapti gerais piliečiais bei sėkmingais darbuotojais. Mokymasis tarnaujant yra tas visapusis ir iniciatyvus būdas, kuris puikiai padeda jiems ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, rinktis sveiką gyvenimo būdą ir vengti pavojingo elgesio. Šis metodas įtraukia visus mokinius (ir mokslui gabius, ir tuos, kurie demonstruoja rizikingą elgesį, ir rengia juos ateities iššūkiams ir galimybėms.

DAUGIAU APIE LIONS QUEST IR MOKYMASIS TARNAUJANT
MOKYMOSI TARNAUJANT METODO NAUDA

LIONS QUEST programų turinio integracija

Programos turinys skatina gilesnį žinių suvokimą ir skatant gilintis į šias tarpdisciplinines temas:

• pasaulio suvokimas;

• pilietinis raštingumas;

• sveikatos raštingumas;

• gamtosaugos raštingumas.

Mokymosi įgūdžiai ir gebėjimas suvokti naujoves

Gebėjimo mokytis ir suvokti naujoves įgūdžiai – tai tie įgūdžiai, kurie labiausiai padeda mokiniams pasiruošti vis augančiam gyvenimo ir darbo sudėtingumui.

Mokymosi ir naujovių suvokimo įgūdžiai apima:

• kūrybingumą ir gebėjimą suvokti naujoves;

• kritinį mąstymą ir problemų sprendimą;

• bendravimą ir bendradarbiavimą.

Įgūdžiai, susiję su informacija, žiniasklaida ir naujomis technologijomis

Šiandien mes gyvename technologijų pasaulyje. Pasaulyje, kuris pasižymi informacijos pertekliumi, greitai besikeičiančiais technologiniais įrankiais, todėl norint būti efektyviu darbuotoju ir piliečiu, būtini šie gebėjimai:

• informacinis raštingumas;

• žiniasklaidos raštingumas.

Gyvenimo ir karjeros įgūdžiai

Šiandien gyvenimo ir darbo aplinka reikalauja ne tik mąstymo įgūdžių ir žinių. Gebėjimas orientuotis sudėtingoje gyvenimo ir darbo aplinkoje konkurencingame informacijos amžiuje reikalauja atkreipti dėmesį į šių įgūdžių ugdymą:

• lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti;

• iniciatyvą ir gebėjimą atrasti savo kryptį;

• socialinius ir tarpkultūrinius įgūdžius;

• produktyvumą ir atskaitomybę;

• lyderystę ir atsakomybę.