Socialinės, emocinės, sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas

LIONS QUEST programos, Lietuvos mokyklose diegiamos nuo 2005 metų yra tyrimais pagrįstos programos, jos turi labai aiškų teorinį pagrindą. LIONS QUEST programos vystėsi eilę metų. Pradėjusi kelią kaip gyvenimo įgūdžių programa, ilgainiui, stiprėjant mokslo galimybėms vystėsi kartu su pažangiausiomis mokymo technologijomis ir moksliniais atradimais. LIONS QUEST programos yra nuolat atsinaujinančios ir prisitaikančios ne tik prie laikmečio aktualijų, bet ir išlaikančios tai, kas yra pagrįsta ir pamatuota. Tikriausiai, didžiausią poveikį programos tobulėjimui padarė pagrįsti įrodymai, kad vaikų akademinei ir žmogaus gyvenimo sėkmei svarbios ne tik akademinės žinios, bet ir socialiniai ir emociniai įgūdžiai. Taigi, reikšmingi moksliniai įrodymai paskatino programą konstruoti kaip nuoseklią socialinius ir emocinius įgūdžius ugdančią programą. 

LIONS QUEST programos parengtos vadovaujantis Ilinojaus socialinio ir emocinio ugdymo aprašu. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos koordinuojamas Erazmus 2017-2020 m. K3 projektas „Mokymasis būti: socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“  sudarė sąlygas ištyrinėti įvairių šalių socialinių ir emocinių, sveikos gyvensenos patvirtintus kompetencijų aprašus ir buvo nuspręsta, kad Ilinojaus paruoštas standartas yra tinkamiausias ir išsamiausiai paruoštas naudojimui. Taigi, tai viena iš priežasčių, kodėl ir LIONS QUEST programos rengėjai pasirinko šį standartą kaip programos pagrindą. 

LIONS QUEST programos atitinka ne tik Ilinojaus standartą, bet ir atliepia patvirtintos Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos aprašą.

IŠSISKLEIDŽIANTI NUORODA

Daugiau apie Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos aprašą

APIBRĖŽTIS 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija – tai asmens savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata.

SANDAI:
Savimonė ir savitvardos įgūdžiai 
 • Atpažįsta, įvardija ir valdo emocijas, elgiasi vadovaudamasis vertybėmis.
 • Atpažįsta asmenines savybes ir išorinę pagalbą. 
 • Siekia asmeninių ir akademinių tikslų.
Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas 
 • Atpažįsta kitų emocijas ir jas atliepia.
 • Atpažįsta individualius ir grupės panašumus ir skirtumus.
 • Naudojasi bendravimo įgūdžiais veiksmingai komunikuojant.
 • Geba konstruktyviai užkirsti kelią, valdyti ir spręsti tarpasmeninius konfliktus.
Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant pasekmes 
 • Priima sprendimus atsižvelgdamas į saugumo, etinius ir visuomeninius veiksnius.
 • Kasdienėse akademinėse ir socialinėse situacijose taiko atsakingų sprendimų priėmimo įgūdžius.
 • Prisideda kuriant šeimos, mokyklos ir bendruomenės gerovę.
Rūpinimasis sveikata 
 • Vertina sveikatą  kaip vieną iš esminių vertybių, lemiančių asmens ir visuomenės gerovę bei gyvenimo kokybę.
 • Rūpinasi sveikata pasitelkdamas fizinį aktyvumą.
 • Supranta sveikos mitybos svarbą sveikatai ir renkasi sveikatai palankius maisto produktus.

Mokytojas, dirbantis su LIONS QUEST programa gali ieškoti pagalbos ir daugiau rekomendacijų prisijungęs prie programai skirtos paskyros.

Dokumentai

Pavadinimas, failo aprašymas, metai, daugiau informacijos… Atsisiųsti

Pavadinimas, failo aprašymas, metai, daugiau informacijos… Atsisiųsti

Pavadinimas, failo aprašymas, metai, daugiau informacijos… Atsisiųsti

Lentelės pavadinimas

Column 1 Column 2
Column 1 Value Column 2 Value
Column 1 Value 2 Column 2 Value 2
Column 1 Value 3 Column 2 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4
Column 1 Value 5 Column 2 Value 5
Column 1 Value 6 Column 2 Value 6