Artimiausi seminarai

Mokymai jau dirbančioms su programomis ugdymo įstaigoms ir norientiems su jomis susipažinti

LIONS QUEST programų instruktoriai kviečia registruoti ir dalyvauti mokymuose, visus, kurie:

  • nori pakartoti mokymų kursą;
  • turi pasiruošti dirbti su programa;
  • nori įsigilinti į ugdymo įstaigoje diegiamą programą;
  • nori pagerinti socialinio ir emocinio ugdymo integravimą į dalyko pamokas;
  • nori susipažinti su programa prieš priimant sprendimą dėl programos naudingumo mokyklos bendruoemenei.

Mokymai ugdymo įstaigoms, kurios nori pradėti programos/ų diegimą

Ugdymo įstaiga, kuri nusprendė pradėti programos diegimą siūlome susisiekti su LIONS QUEST LIETUVA administracija. Ji padės priimti palankiausią ugdymo įstaigai sprendimą.

Prieš susisiekiant su programų adminitratoriumi nuspręskite:

  • kurios programos norėtumėte;
  • kada norėtumėte mokytis.