Socialinis ir emocinis ugdymas

CASEL (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), išrinko LIONS QUEST programas kaip itin profesionalias socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymo srityje.  Programos gavo aukščiausią įvertinimą CASEL „SELECT“. Šį įvertinimą gauna tik tos programos, kurios pateikia:

 • Originalias socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymo instrukcijas;
 • Profesionaliai parengtas programas.
 • Akivaizdų veiksmingumą,  pagrįstą tiksliais tyrimais;

LIONS QUEST programos gavo CASEL įvertinimą šiose srityse:

 • Savimonė;
 • Savianalizė;
 • Tarpusavio santykių įgūdžiai;
 • Atsakingų sprendimų priėmimas;
 • Akivaizdus veiksmingumas;
 • Moksliškai įrodytas poveikis akademiniam pažangumui bei priklausomybės ligų prevencijai;

LIONS QUEST programos ugdo penkias esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas:

Savimonė: sugebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas.

Socialinis sąmoningumas: empatija, ateities tikslų nusistatymas ir jų siekimas, socialinės įvairovės pripažinimas.

Atsakingas sprendimų priėmimas: sprendimų priėmimas įvertinus faktus ir galimą rezultatą,  pagarba kitiems, atsakomybės už kiekvieną sprendimą prisiėmimas.

Savitvarda: impulsyvumo kontrolė ir sugebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms.

Bendravimo įgūdžiai: dalykiškas emocijų valdymas, bendradarbiavimas, tarpasmeninis komunikavimas, pasipriešinimas neigiamam spaudimui, konfliktų sprendimas, gebėjimas paprašyti pagalbos.

Socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimas pamokoje, kurioje yra saugi, rūpestinga ir kontroliuojama mokymosi aplinka, skatina mokinius prisirišti prie mokyklos, mažina rizikingo elgesio tikimybę ir kartu pozityviai veikia akademinius pasiekimus.

Tyrimai patvirtina, kad SEU gali pozityviai paveikti mokyklos aplinką ir skatinti geresnius akademinius, socialinius ir emocinius pasiekimus. Durlak, Weissberg ir kitų atlikta metaanalizė, sudaryta iš 213 tyrimų parodė, kad mokyklose, kuriose integruotas SEU, buvo:

 • geresni akademiniai pasiekimai – įvertinimai buvo 11% aukštesni, palyginus su mokiniais, kuriems nebuvo taikytas SEU;
 • pagerėjusios nuostatos ir elgesys – didesnė mokymosi motyvacija, įsipareigojimas mokyklai, daugiau laiko skiriama namų darbams, klasėje vyrauja pozityvesnis elgesys;
 • mažiau neigiamo elgesio – sumažėjo neigiamo elgesio klasėje, mažiau agresijos, mažiau delinkventinio elgesio;
 • mažiau emocinio streso – mažiau mokinių sirgo depresija, turėjo nerimo sutrikimų, mažiau mokinių patyrė stresą ir socialinį atsitraukimą bei atskirtį.