Trumpai apie LIONS QUEST programas

LIONS QUEST Laikas kartu priešmokykliniam – I-IV klasėms

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti dėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

LIONS QUEST Laikas kartu kiekvienai klasei metodiką sudaro

 • Mokytojo darbo vadovas
 • Šeimos ir mokyklos partnerystė
 • Universalus programos vadovas
 • Mokinio žurnalas „Mano laikas“
 • USB atmintukas
LAIKAS KARTU programa

LIONS QUEST Paauglystės kryžkelės  V-VIII klasėms

Paauglystės kryžkelės – programa tęsianti Laikas kartu programoje ugdytus įgūdžius. Paauglystė – amžius, kuriame sparčiai vystosi kritinis mąstymas, tad ir programa pateikia daugiau kontekstų, skiria didelį dėmesį atsparumo neigiamam poveikiui įgūdžių ugdymui, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai. V-VIII klasėse mokiniai toliau skatinami tyrinėti bendruomenę, jos poreikius bei tapti ne pasyviais, o aktyviais bendruomenės nariais. 

LIONS QUEST Paauglystės kryžkelės kiekvienai klasei metodiką sudaro

 • Mokytojo darbo vadovas
 • Šeimos ir mokyklos partnerystė
 • Universalus programos vadovas
 • Mokinio žurnalas „Pokyčiai ir iššūkiai“
 • USB atmintukas
PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS programa

LIONS QUEST Raktai į sėkmę  IX-XII klasėms

Raktai į sėkmę – programa jaunuoliams, kurie įtvirtina socialinius ir emocinius įgūdžius ir mokosi juos, kartu su įgytomis mokyklinėmis žiniomis ir gebėjimais pritaikyti realiame gyvenime prisidedant prie bendruomenės narių gerovės. 

LIONS QUEST Raktai į sėkmę IX-XII klasių metodiką sudaro

 • Programos vadovėlis 
 • Mokytojo knyga
 • Įgūdžių bankas
 • Konsultantų komanda
 • Mokinio žurnalas ,,Keičiu pasaulį” 
 • USB atmintukas
RAKTAI Į SĖKMĘ programa