Laikas kartu – pradinis ugdymas

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti dėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programą sudaro trys SEU kompetencijų blokai, sveikatai, prevencijai ir lyderystės gebėjimų ugdymui skirti moduliai.

Programos nuoseklumas

Kiekviena pamoka pateikia vaikų raidą atitinkantį turinį. Mokymo programoje siūloma integruotos veiklos, šeimos ir bendruomenės ryšių užmezgimo veiklos, taip pat įgūdžių stiprinimo ir praturtinimo veiklos.

Daugiau apie programos nuoseklumą

LIONS QUEST pamokos

Programa ir pamokos yra pagrįstos penkiomis pagrindinėmis SEU kompetencijomis. Kiekviena pamoka turi keturių etapų mokymo planą. Programos mokymas remiasi prigimtiniu vaikų smalsumu, dėmesys skiriamas sąveikai, kai mokiniai kartu mokosi sąvokų, mąsto ir stiprina kartu socialinius įgūdžius, atranda bendradarbiavimo, siekiant abipusių tikslų, naudą.