Savižudybių prevencija

Programos metu mokiniai mokosi savižudybių prevencijai svarbių įgūdžių. Nuoseklaus darbo su LIONS QUEST programomis metu mokytojai ir mokiniai:

 • Kuria pagarbią mokymosi aplinką, kurioje visi jaučiasi susiję ir įsitraukę.
 • Mokosi išsakyti aiškiai ir nuosekliai klasės ir mokyklos bendruomenės narių elgesio lūkesčius, kurie skatina pagarbų ir tinkamą elgesį, pagarbą teisėms, pareigų laikymąsi ir atsakomybių prisiėmimą bei apsaugo mokinius nuo patyčių ir persekiojimo.
 • Drąsiai prašyti suaugusiojo pagalbos, kai susiduriama su problemomis.
 • Klausosi empatiškai ir moka pažvelgti iš kalbančiojo perspektyvos.
 • Atpažįsta ir supranta savo emocines būsenas.
 • Konstruktyviai išsako asmeninius poreikius.
 • Moka kurti ir išlaikyti pozityvius santykius su bendraamžiais.
 • Konstruktyviai sprendžia konfliktus, naudojasi konflikto sprendimo, sprendimo priėmimo ir problemų, sprendimo strategijomis (tarp dviejų mokinių, ne tarp aukos ir agresoriaus).
 • Žino ir moka pritaikyti specialias strategijas, kurios yra skirtos pasipriešinti patyčioms.
 • Demonstruoja toleranciją, įtraukimą ir įvertinimą.
 • Įsitraukia į mokyklinius renginius ir mokymosi tarnaujant projektus, kurie yra orientuoti į būsenų ir situacijų, kurios gali vesti prie savižudybę, pavyzdžiui, depresijos, atsiskyrimo, patyčių įbauginimo šalinimą.