Partneriai ir palaikančios organizacijos

SEU INSTITUTAS – socialinio ir emocinio ugdymo instituto, kurios misija – padėti plėtoti nuoseklų socialinį ir emocinį ugdymą Lietuvos ugdymo institucijose.

seuinstitutas.lt

LIONS klubų asociacija – tai organizacija, kurios misija – įgalinti savanorių tarnystę bendruomenėms, siekti, kad būtų tenkinami bendruomenių humanitariniai poreikiai, palaikyti taiką, skatinti savitarpio supratimą tarp LIONS klubų visame pasaulyje.

lionsclubs.lt

LSEUA organizacija, kuri kviečia vienytis organizacijas, kurios inicijuoja socialinio emocinio ugdymo programas ir įrankius Lietuvoje: darželius, pradines ir pagrindines mokyklas, gimnazijas, kitas ugdymo įstaigas, kurių tikslas – Lietuvoje didinti dėmesį emocinio intelekto ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymui.

lseua.lt