Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Rizika ir apsaugos veiksniai: stiprybėmis paremta prevencija

Nacionalinio narkotikų vartojimo instituto (angl . The National Institute on Drug Abuse (NIDA)) leidinyje Vaikų ir paauglių narkotikų vartojimo prevencija: tyrimais pagrįstas gidas teigiama, kad prevencinės programos turėtų skatinti apsauginius veiksnius ir sumažinti riziką. Tokios programos, kaip Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės, Raktai į sėkmę ar Jaunimas ir psichoaktyviosiso medžiagos kuria riziką mažinančius veiksnius mokykloje ir bendruomenėje ir taip apsaugo jaunų žmonių gyvenimus.

Vystymosi ištekliai

Search institutas įvardijo keturiasdešimt konkrečių įrankių – statybinių blokų, kurie padeda vaikams pozityviai vystytis arba nurodo tokio vystymosi kryptį. Visiškai įgyvendintos LIONS QUEST programos apima visus šiuos keturiasdešimt įrankių. Juos galima skirstyti į vidinius ir išorinius. Kiekviena iš šių dviejų kategorijų dar skirstoma į keturias subkategorijas. Toliau pateiktas sąrašas pateikia visas šias subkategorijas ir jų aprašus.

  1. Parama: šeimos parama, pozityvus bendravimas šeimoje, santykiai su kitais suaugusiais žmonėmis, rūpestingi kaimynai, rūpestinga aplinka mokykloje, tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą .
  2. Įgalinimas: bendruomenė yra saugi, jos nariai padeda vieni kitiems, vertina jaunimą, suvokia juos kaip vertybę.
  3. Ribos ir lūkesčiai: ribos šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje, suaugusiųjų pavyzdys, teigiama bendraamžių įtaka, aukšti lūkesčiai.
  4. Prasmingas laiko praleidimas: kūrybingi užsiėmimai, jaunimo programos, religinė bendruomenė, laikas namuose.
  1. Pasiryžimas mokytis: motyvacija ko nors siekti, įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, namų darbai, glaudus santykis su mokykla, knygų skaitymas laisvalaikiu.
  2. Teigiamos vertybės: rūpestingumas, lygybė, principingumas, sąžiningumas, atsakomybė, susivaldymas.
  3. Socialinės kompetencijos: planavimas ir sprendimų priėmimas, gebėjimas bendrauti su žmonėmis, kitų kultūrų supratimas, atsparumas, taikus konfliktų sprendimas.
  4. Pozityvi tapatybė: asmeninė galia, savivertė, prasmės pojūtis, pozityvi savo ateities vizija.

Peter F . Benson tyrimai atskleidžia, kad šie ištekliai veikia kaip apsauginiai veiksniai, sumažindami tokias problemas, kaip kvaišalų vartojimas, asocialus elgesys ir konfliktai mokykloje. Jie taip pat skatina teigiamus vystymosi rezultatus, tokius kaip sėkmę mokykloje, rūpestį aplinkiniais, lyderystę, sveiką gyvenseną. Kuo daugiau tokių išteklių vaikai turi savo gyvenime, tuo labiau jie linkę elgtis pozityviai ir gyventi visavertį gyvenimą.

Vykdomi atsparumo tyrimai pateikia įtikinančių ir vienas kitą patvirtinančių įrodymų, kad atsparumas – gebėjimas atsistoti ant kojų patyrus nesėkmę – yra labiausiai priklausomas nuo apsauginių veiksnių, kurie suteikia paramą ir galimybę sumažinti nesėkmės pasekmes ir įgalina vaiką vystytis nepaisant nesėkmės. Tiesą sakant, apsauginių veiksnių buvimas leidžia numatyti, kad net 50–80 procentų rizikos grupėms priklausančių paauglių pajus teigiamus rezultatus.

Tai reiškia, kad apsauginiai veiksniai daug labiau paveikia vaikus, kurie auga nepalankiomis aplinkybėmis, nei rizikos veiksniai ar traumos. Ši apsauga veikia nepaisant etninių, socialinių, klasės, geografinių ar istorinių ribų ir leidžia labai optimistiškai žvelgti į tokių programų, kaip LIONS QUEST Laikas kartu, Paauglystės kryžkelės ir Raktai į sėkmę galimybes padėti vaikams iš sudėtingos aplinkos. Smegenų veiklos tyrinėjimai įrodo, kad smegenis įmanoma „perprogramuoti“, ypač –ankstyvoje paauglystėje, o smegenų plastiškumas ir raida leidžia siekti pokyčių ir vyresniame amžiuje.

Tokios programos, kaip LIONS QUEST, gali padėti vaikams išsiugdyti teisingus atsakus į sudėtingas situacijas mokydamos, pateikdamos pavyzdžių ir įtvirtindamos tokias esmines socialines ir emocines kompetencijas, kaip savimonė, savireguliacija, impulsų kontrolė, socialinė atsakomybė, mokėjimas tinkamai elgtis, bendrauti ir atsakingai priimti sprendimus.