Įgyvendinami projektai

2022 metais įgyvendinamas projektas

Animacija vaikų ir paauglių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui

LIONS QUEST LIETUVA ir „Tylus kinas“ išleido naują animacinių filmukų seriją, kuri padės mokytojams ir tėvams padėti pradinukams ir paaugliams geriau suprasti savo emocijas ir ugdytis socialinius–emocinius įgūdžius.

Vienas filmukas skirtas vienam socialiniam-emociniam įgūdžiui atpažinti, dekonstruoti, suprasti ir lavinti: kaip suvaldyti stresą ir nusiraminti, kaip išmokti klausytis, išdrįsti pasakyti „Ne“ ir atsispirti įtakai, atskirti tinkamą ir netinkamą elgesį, neigiamas mintis paversti teigiamomis ir pan.

Naują filmukų seriją sudaro septyni 3-4 minučių trukmės filmukai: 2 iš jų skirti pradinukams ir 5 – 5-8 klasių mokiniams.

„Apklausę mokytojus išgirdome, kad animaciniai filmukai padeda jiems suaktyvinti, labiau įtraukti vaikus pamokų metu. Socialiniam ir emociniam ugdymui svarbu parinkti aktyvius, įtraukiančius ir įvairius mokymo(si) metodus, t.y. jei nori išmokti, vaikams neužtenka pasiklausyti mokytojų dėstomos pamokos, vaikai turi patys būti įsitraukę – įdėti pastangų, kalbėti, diskutuoti, reflektuoti, rašyti, žaisti, piešti ir panašiai“, – apie mokytojų padiktuotą tokių teminių filmukų poreikį  pasakoja projekto autorė, viešosios įstaigos LIONS QUEST LIETUVA direktorė dr. Daiva Šukytė.

Mokytojai pripažįsta, kad pamokų metu parodytas filmukas leidžia optimaliai paskirstyti pamokos laiką – per 3 – 4 minutes filmuke išdėstytas socialinio ir emocinio įgūdžio algoritmas su pateiktu pavyzdžiu leidžia likusį pamokos laiką mąstyti ir pasireikšti vaikams. Filmukai paįvairina pamokas, naikina monotoniją ir papildo kitus mokytojų naudojamus įrankius – tai teigiamai veikia mokinių mokymosi pasiekimus.

„Tikimės, kad filmukai neatstos pamokos ir paties mokinių–mokytojo santykio, o bus kaip pagalbinė priemonė mokytojams ir tėvams supažindinant vaikus su socialinių ir emocinių įgūdžių raiška realiame gyvenime“, – pabrėžia dr. D. Šukytė.

Už kūrybinę šio projekto dalį atsakingas animatorius–režisierius Antanas Skučas pasakoja, kad į pradinukus ir į paauglius orientuotiems filmukams parinko skirtingą stilių.

„Pagrindinis pradinukams skirtų filmukų veikėjas – meškiukas, kuris paaiškina sudėtingus bendravimo momentus. Pradinukams parinkome ryškesnių spalvų animacinį stilių, su mažiesiems patrauklesniais personažais. Paauglių animacijai pasirinkome visai kitokį stilių – juodai baltą su mėlynos spalvos akcentu, atsisakėme meškiuko ir suaugusiųjų – visos situacijos vyksta tarp paauglių, jie tarpusavje kalbasi ir sprendžia problemas“, – pasakoja studijos „Tylus kinas“ vadovas A. Skučas. Jis atkreipia dėmesį į šiuose animacijos kūriniuose naudojama technologinę naujovę – dirbtinio intelekto nupieštus ir vėliau dailininkės pakoreguotus filmukų fonus.

Panašią penkių animacinių filmukų seriją mokiniams, su Visuomenės stiprinimo fondo parama,  LIONS QUEST LIETUVA pirmąkart sukūrė 2019 metais.

Naujieji filmukai bei kartu su jais mokytojams paruoštos naudojimo gairės gerokai praplės skaitmeninių įrankių bazę ir papildys Lietuvos mokyklų ugdymo turinį.

„Sulaukiame atsiliepimų, kad toks vaizdinis turinys naudingas ir vaikų saviugdai, ir pedagogams dirbant su vaikų socialiniais ir emociniais įgūdžiais, todėl ir toliau ieškosime finansavimo sukurti dar daugiau ugdymui skirtų filmukų, kurie padeda auginti vaikų ir paauglių sąmoningumą, dalijimąsi žiniomis, stiprina mokinių įgūdžius ir psichinę sveikatą bei palengvina ir paįvairina pedagogų darbą“, – pasakoja LIONS QUEST LIETUVA vadovė.

Vaikų ir paauglių socialinius ir emocinius įgūdžius lavinančių animacinių filmukų serija yra laisvai prieinama LIONS QUEST LIETUVA Youtube kanale.

Be filmukų, šis Sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas LIONS QUEST LIETUVA projektas apima ir daugiau veiklų: pedagogams skirtas vaikų ugdymo gaires, mokinių tyrimą socialinio ir emocinio ugdymo klausimais, mokytojų fokus grupės tyrimą ir kt.

Daugiau informacijos: dr. Daiva Šukytė, VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorė, el.p. dr.daiva.sukyte@gmail.com

Projekto partneriai:

Klaipėdos rajono švietimo centras

Antano Skučo filmografija „Tylus kinas“

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus bus paskelbta vėliau.

4 klasė. Tinkamas ir netinkamas sprendimas

 4 klasė. Kaip pasakyti „Ne"

Priešmokyklinukams ir pradinukams. GALVOK ir VEIK

Konfliktų sprendimas. Koks? Kodėl? Kaip?

STOP patyčioms!

Apie augimą skatinančią mąstyseną.

Apie socialines ir emocines komeptencijas vaikams

 7-8 klasės. Veiksmingo klausymosi menas

7-8 klasės. Šeši streso valdymo žingsniai

7-8 klasės. Ketinimas ir poveikis

 7-8 klasės. SPRĘSK. Konfliktų valdymo metodas

7-8 klasės. Mano  veiksmų planas

Alkoholio vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikams 

Alkoholio vartojimas Lietuvoje yra opi socialinė problema, visuomenėje vyrauja susidariusi nuomonė, jog alkoholio vartojimas yra normalu. Pozityvias nuostatas apie alkoholį demonstruoja ir nepilnamečiai mokiniai.

Nuoseklios, socialinio ir emocinio ugdymo programos LIONS QUEST teigia, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo jaunų žmonių tarpe problema gali būti išspręsta šeimos, mokyklos, paauglių ir bendruomenės narių, kurie dirba drauge analizuodami šias problemas dar prieš prasidedant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui ir problemiškam elgesiui, pastangomis.

Projekto tikslas – sumažinti alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą mokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

Projekto uždaviniai:

  • Atidėti v alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pradžią
  • Mažinti rizikos veiksnius, kurie skatina alkoholio vartojimą ir sustiprinti apsauginius veiksnius,
  • Mokyklose diegiant Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos centro (CSAP – Center for Substance Abuse Prevention) ir Narkotikų prevencijos ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų administracijos (SAMHSA – Substance Abuse and Mental Health Services Administration) pripažintas ir įvertintas LIONS QUEST programas.

Projekte įgyvendinamos programos orientuojasi ne tik į alkoholio prevenciją, bet ir į pozityvų ir visuminį vaiko ugdymą. Programos siekia sukurti tinkamas mokinių nuostatas apie alkoholio vartojimą. Tinkamų nuostatų sukūrimas jų išlaikymas ir nuolatinis pastiprinimas užtikrina ilgalaikę projekto sėkmę.

Projekto partneriai

Ukmergės švietimo centras