Programos diegimas Lietuvoje

LIONS QUEST programą Lietuvos mokyklose diegiama nuo 2005 metų. Pasaulyje šią programą LIONS klubai remia jau nuo 1984 metų. Nuo 2002 metų ši programa pripažinta tarptautiniu mastu kaip viena veiksmingiausių žalingų įpročių prevencijos, socialinių ir emocinių įgūdžių formavimo bei akademinių pasiekimų gerinimo programa. 

LIONS QUEST programas sudaro programos, skirtos vaikams nuo priešmokyklinio ugdymo iki XII klasės.

Lietuvoje diegiamos: 

  • Priešmokyklinio ugdymo programa; „Laikas kartu“;
  • I-IV klasių programa „Laikas kartu“;
  • V-VIII klasių programa „Paauglystės kryžkelės”;
  • IX-XII klasių programa „Raktai į sėkmę”.

Mokykla praėjusi parengimo diegti programą seminarą, gauna rekomendaciją bendradarbiauti su Lietuvos LIONS klubų nariais.  Šios partnerystės siekimas – nėra atsitiktinis, nes integruotas į programas mokymosi tarnaujant – pilietiškumo ugdymo metodas – tiesiogiai sietinas su MES TARNAUJAME! šūkiu.

Lietuvoje LIONS QUEST programos diegiamos visose Lietuvos savivaldybėse, kai kuriose jos integruotos į visas ugdymo įstaigas nuo priešmokyklinio ugdymo iki XII klasių. LIONS QUEST Raktai į sėkmę programa diegiama or profesinio mokymo įstaigose.

LIONS QUEST taip pat turi palaikančias ir temas praplečiančias programas:

– Kartu su Norvegijos LIONS parama adaptuota Smurto ir seksualinės prievartos prevencijos programa Aš žinau.  (Daugiau apie Aš žinau programą).

– Tarptautinio LIONS fondo sukurta programa Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos. (Daugiau apie Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos programą programą).

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie Jūsų klubo zonoje ugdymo įstaigas, kurios diegia LIONS QUEST programą/as, prašome susisiekite su direktore dr. Daiva Šukyte: