Kaip galima prisidėti prie programų plėtros

Nors LIONS QUEST programa turi administratorių VšĮ LIONS QUEST LIETUVĄ, Jūsų klubas taip pat gali prisidėti prie programos idėjų sklaidos, ryšių tarp mokyklų ir LIONS klubų stiprinimo. LIONS QUEST programos visame pasaulyje yra globojamos LIONS klubų narių. 

Kiekvienas LIONS klubas gali:

1. Paskirti LIONS QUEST programos atstovą.

2. Kiekvienas narys kviečiamas dalyvauti LIONS QUEST seminaruose.

3. Galite pasikviesti LIONNS QUEST instruktorių pristatyti programą Jūsų klube.

4. Galite kreiptis į LCIF dėl paramos LIONS QUEST programos sklaidos pagal bendruomenių paramos programą.

 1. Susipažinti su LIONS QUEST mokyklomis, programos koordinatoriais ir mokytojais.
 2. Dalyvauti mokyklų renginiuose.
 3. Programos turinys siūlo mokytojui ir vaikams pasikviesti Jus į svečius, kalbėti apie gyvenimo sėkmę ir kitas jauniems žmonėms aktualias problemas. Programa taip pat rekomenduoja suburti LIONS QUEST programos įgyvendinimo komandą į kurios narius galite būti pakviesti ir Jus. 
 4. Kviesti mokyklų atstovus į savo renginius.
 5. Neatsisakyti padėti įgyvendinti vaikų idėjas.
 6. Domėtis kaip sekasi mokykloms įgyvendinti programas ir kokios pagalbos reikia.
 7. Padėti įsigyti mokiniams LIONS QUEST mokinių žurnalus.
 8. Pristatyti programos idėjas naujoms ugdymo institucijoms.
 9. Tarpininkauti dėl programos diegimo mokyklose.
 10. Dalyvauti nors viename LIONS QUEST seminare ir padėti juos organizuoti pristatant LIONS klubo (-ų) veiklą.
 11. Viešinti mokyklų sėkmės istorijas įgyvendinant LIONS QUEST programas.

PASTABA. LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ programa mokykloms siūlo mokinius ruošti karjeros keliui, dėl to, programos diegime mokytojams yra reikalinga didesnė pagalba. Programos pamokose yra organizuojamos konsultantų komandos, į kurias rekomenduojama pakviesti ir LIONS klubų narius. 

  Dalyvauti LIONS QUEST mokymuose. 

  Padėti LIONS QUEST programas pristatyti vietiniams klubams ir įstaigoms, mokyklos administracijos darbuotojams ir tarybos nariams, mokytojams, tėvams ir kitiems.

  Pristatyti programas verslininkams ir pakviesti prisidėti prie programos įgyvendinimo mokykloje (-se).

  Surasti galimų finansavimo šaltinių kursams, medžiagoms ir kitoms išlaidoms padengti.

  Padėti nustatyti galimas mokinių mokymosi tarnaujant praktikos vietas ir susitarti dėl praktikos, lankytis galimose praktikos vietose ir susisiekti su praktikos vadovais.

• Padėti organizuoti ir stebėti mokymosi tarnaujant projektus.

• Nustatyti naudingus bendruomenės atstovus, kurie gali dalyvauti diskusijose arba konsultuoti dėl mokymosi tarnaujant, ir užmegzti su jais ryšį.

• Apie LIONS QUEST programą skelbti spaudoje.

• Atsakyti į bendruomenės klausimus apie programą ir pakomentuoti rūpimus aspektus.

• Organizuoti mokinių susitikimus su bendruomenės nariais ir padėti ruošti pranešimus.

• Dalyvauti su pagalbos teikimu susijusiuose renginiuose ir klausytis mokinių sakomų kalbų ir pranešimų.

• Organizuoti padėkas programoje dalyvaujantiems suaugusiems ir mokiniams, įteikiant ženklelius, pažymėjimus, sertifikatus ir pan..

• Pakviesti prisidėti daugiau organizacijų ir remti LIONS QUEST programų diegimą.