AŠ ŽINAU

Smurto ir seksualinės prievartos prevencinė programa AŠ ŽINAU (priešmokyklinis ugdymas – VI klasės)

Smurtas yra vienas pavojingiausių reiškinių, kuris gali daryti įtaką vaiko pasirinkimui ateityje vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, psichikos ligomis ar net mintims apie savižudybę atsirasti. Mokyklos neretai susiduria su situacija , kai vaikai patiria smurtą namuose, ir nežino, kaip vaikui geriausiai pateikti žinias, padedančias išvengti smurto.

Programa Aš žinau padės mokytojams pateikti atsakymus į sudėtingus ir skaudžius vaikų klausimus, mokytojai galės laisvai diskutuoti temomis, kurios namuose gali būti neaptartos. Programa Aš žinau grindžiama žiniomis ir sudaryta remiantis prevencinėmis teorijomis. Joje itin daug dėmesio skiriama socialinio mokymosi teorijai, susijusiai su saugios mokymosi aplinkos kūrimu, ir stengiamas stiprinti kiekvieną veiklą situacijomis, kurios gali iškilti.

Programos tikslai:

  • Suteikti vaikams galimybę drąsias kalbėti, jeigu jie patiria smurtą ar seksualinę prievartą.Užtikrinti, kad smurtą ir seksualinę prievartą patirtų kuo mažiau vaikų.
  • Užtikrinti, kad vaikai pažintų savo kūną ir žinotų artumo ribas, kurių kitiems nedera peržengti.
  • Užtikrinti, kad tėvai būtų geriau pasirengę apsaugoti savo vaikus.
  • Užtikrinti, kad mokyklos būtų pajėgios atpažinti prievartos požymius ir ženklus bei suteikti mokiniams tinkamą ir saugią aplinką.

Programa Aš žinau – tai 15 pamokų, skirtos vaikams nuo priešmokyklinio amžiaus iki 6 klasės. Šios pamokos gali būti diegiamos kaip atskiras kursas, jos gali būti integruotos į kitus dalykus arba papildyti LIONS QUEST programų turinį.

Darbas su programa klasėje neatsiejimas nuo LIONS QUEST programų principų, todėl mokytojas yra ruošiamas dirbti pagal programą specialiuose vienos dienos mokymuose, kurių metu telkiama visa bendruomenė ir socialiniai mokyklos partneriai tam, kad kiekvienas suaugęs žmogus būtų pasirengęs padėti vaikui.