Smurto ir seksualinės prievartos prevencinė programa AŠ ŽINAU (priešmokyklinis ugdymas – VI klasės)

Smurtas yra vienas pavojingiausių reiškinių, kuris gali daryti įtaką vaiko pasirinkimui ateityje vartoti narkotines medžiagas, psichikos ligoms atsirasti ar net mintims apie savižudybę. Mokyklos neretai susiduria su situacija, kai vaikai patiria smurtą namuose, ir nežino, kaip vaikui geriausiai pateikti žinias, padedančias smurto išvengti.

Programa AŠ ŽINAU  padės mokytojams pateikti atsakymus į sudėtingus ir skaudžius vakų klausimus, mokytojai galės laisvai diskutuoti temomis, kurios namuose gali būti neaptartos.

Programos tikslai:

  • Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jeigu jie patiria smurtą ar seksualinę prievartą.
  • Užtikrinti, kad smurtą ir seksualinę prievartą patirtų kuo mažiau vaikų.
  • Užtikrinti, kad vaikai pažintų savo kūną ir žinotų artumo ribas, kurių kitiems nedera peržengti.
  • Užtikrinti, kad tėvai būtų geriau pasirengę apsaugoti savo vaikus.
  • Užtikrinti, kad mokyklos būtų pajėgios atpažinti prievartos požymius ir ženklus bei suteikti mokiniams tinakmą ir saugią aplinką.