Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos

Programa skirta su jaunimu dirbantiems specialistams. Tai – socialinio ir emocinio ugdymo programo LIONS QUEST dalis, skirta 16-21 metų jaunuoliams. Kiekvienas specialistas, pasiryžęs dirbti su pateikta medžiaga, tampa šios programos vadovu ir pagrindiniu šios programos sėkmės garantu.

Programa skirta ne vien žalingų įpročių prevencijai. Žalingi įpročiai, šiuo atveju, pasirinkti tik kaip viena iš bendravimo temų su jaunimu. Apie tai jie daznai ,,žino“ daug ir nėra linkę kalbėtis, tačiau būtent apsvaigimo būsenoje įvyksta daugiausiai nelaimių, taip pat nusikalstamų veikų, kurios iš esmės keičia jaunų žmonių gyvenimo kokybę

Programą Jaunimas ir psichoaktyvios medžiagos sudaro 15 užsiemimų, iš kurių keli gali užtrukti ilgiau nei vieną valandą. Įtraukdami jaunuolius, šie užsiėmimai susitelkia į informacijos pritaikymą ir įgūdžių lavinimą. Mažiau dėmesio skiriama konkretiems faktams apie psichoaktyviąsias medžiagas – labiau akcentuojama, kaip psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas gali paveikti jauno žmogaus gyvenimą dabar ir ateityje.

Užsiėmimų ciklas yra suskirstytas į tris dalis. Į programą yra integruotas mokymosi tarnaujant metodas, nes dalyvavimas bendruomenei prasminguose projektuos padeda palaikyti vienas kitą pasirenkant sveiką gyvenimo būdą

Darbas su programa prasideda po specialaus 16 ak.val. mokymo, kurio metu būsimi programos vadovai mokomi dirbti su programa, padedama perprasti svarbius programos sėkmei mokymo metodus, mokomasi sukurti palankią mokymuisi aplinką.

Baigęs programą jaunuolis/ė gebės:

  • ieškoti ir pateikti informaciją apie problemas, susijusias su alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu tarp jaunų žmonių.
  • su bendraamžiais ir žinių turinčiais suaugusiaisiais diskutuoti apie blaivaus gyvenimo naudą.
  • analizuoti, kokį poveikį alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagųvartojimas turi sveikam vystymuisi, santykiams ir ateities galimybėms.
  • įvertinti ir nustatyti, kokia pagalba gali būti teikiama iškilus alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemoms mokykloje ar bendruomenėje.
  • siūlyti pozityvius elgesio būdus tipiškose su psichoaktyviosios medžiagos susijusiose situacijose bei patiriant spaudimą.
  • imtis pozityvių veiksmų planuojant veiklą be psichoaktyviųjų medžiagų ir supažindinant kitus asmenis mokykloje ar bendruomenėje apie alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priežastis.
Programos tikslas. Padeti jaunam žmogui jgyti žinių, susikurti nuostatas ir elgesio normas, reikalingas sveikam gyvenimo budui.