Programos diegimas ir palaikymas

LIONS QUEST programos yra  pripažintos ir įvertintos socialinio ir emocinis ugdymo specialistų bendruomenės.

Mokymai ir tolimesnė pagalba

vykdomų programų sėkmę, kiekvienos mokyklos vykdomoji programos komanda turi dalyvauti praktiniame seminare. Šie seminaras padės:

 • Daugiau sužinoti apie efektyvias vaikų ir jaunimo ugdymo bei prevencijos strategijas.
 • Įgyti patirties dirbant su programos medžiaga.
 • Suplanuoti programos įgyvendinimą.
 • Pasiekti sėkmės kuriant palankią mokymosi aplinką.
 • Sėkmingai įgyvendinti bendrojo ugdymo  turinį susijusį su socialiniu, emociniu ugdymu, sveikos gyvensenos ir prevencijos tikslais

Su įgudusio instruktoriaus pagalba mokymų dalyviai išbando pamokų vedimo būdus, kuriuos vėliau taiko pamokų metu. Rekomenduojame, kad programos vykdomąją komandą sudarytų mokyklos direktorius ar kitas sprendimo galią turintis administracijos atstovas, mokyklos darbuotojai, dirbantys su klase, kurioje bus vedamos LIONS QUEST pamokos, tėvų ir bendruomenės atstovai.Programų diegimas ugdymo įstaigoje turi lavai konkrečią pradžią, tačiau kiek laiko dirbti su programa sprendžia mokyklos bendruomenė. Kad programos diegimas teiktų naudą ir pavyktų pasiekti numatytus rezultatus VšĮ LIONS QUEST LIETUVA su kiekviena programą diegiančia ugdymo įstaiga pasirašo bendrdarbiavimo sutartį.

LIONS QUEST programų instruktoriai kiekvienai programą diegiančiai mokyklai pasiruošę:

 • Pakviesti naujai prisijungusius ir su programa dirbančius pedagogus dalyvauti pasirengimo mokymuose.
 • Konsultuoti telefonu dėl programos įgyvendinimo mokykloje ir klasėje.
 • Pasiūlyti vertinimo ir įsivertinimo instrumentus, kurie padėtų įsivertinti programos ugdymo įstaigoje diegimo veiksmingumą.
 • Konsultuoti ir pasiūlyti papildomus mokymus dėl atskirų programų komponentų įgyvendinimo mokykloje.

LIONS QUEST programos ir jos rengimo principai

LIONS QUEST programų kūrėjai pasitelkė pačius veiksmingiausiu, tyrimais grįstus ugdymo metodus, veiksnius, kurie svarbūs sėkmingai vaikų jaunimo raidai. Programos misija – padėti ugdymo saugusiesiems vaikus, kurti mokymosi bendruomenę, kurioje jaustųsi vertinami, įsitraukę į prasmingas veiklas visi mokyklos bendruomenės nariai.

 1. Programos yra išsamios, skirtos vaikams nuo priešmokyklinio ugdymo iki 12 klasės, atitinkančios vaikų kognityvinių, socialinių ir emocinių gebėjimų raidą ir orientuotos į pozityvią jaunimo raidą.
 2. Programos yra dinamiškos, nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į naujausius mokslinius tyrinėjimus ir laikmečio iššūkius.
 3. Programos siekia ugdyti vertybes, kurios apima savitvarką, atsakomybę, sveiką gyvenseną, savanorišką tarnystę ir tinkamą santykį su šeima, mokykla irbendruomene.
 4. Programos yra sukurtos klasei, tačiau, siekiant didesnės ugdymo sėkmės, jos teikia pagalbą ir skatina į pozityvų vaikų ugdymą įsitraukti ir šeimas bei mokyklos ir vietos bendruomenes.
 5. Programos komponentai yra universalūs, pateikti sistemingai, aiškiai, atitinka socialinio ir emocinio ugdymo standartą, lengvai pritaikomi ir panaudojami įvairiuose kultūriniuose kontekstuose.
 6. Sėkmei svarbu ne tik pasiruošti darbui su programa dalyvaujant LIONS QUEST seminare, bet ir sąžiningai bei kruopščiai diegti programą.
 7. Tėvų įtraukimas yra integrali ir svarbi programos dalis.
 8. Ypač svarbus namų – mokyklos – bendruomenės bendradarbiavimas.
 9. Vertinimas, stebėsena ir nuolatinis programos palaikymas prisideda prie programos diegimo sėkmės ir padeda ją nuolat tobulinti.