Profesinių kompetencijų stiprinimas

Visus LIONS QUEST seminarus veda sertifikuoti instruktoriai. Seminarai skirti ne vien mokytojui, kuris nuosekliai dirbs su programa klasėje, bet visai mokyklos bendruomenei, nes kiekvienas narys atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant programos idėjas, taip prisidėdamas prie teigiamo vaiko, jaunuolio raidos skatinimo.

LIONS QUEST programų instruktoriai ruošiami individualiai, laikantis aukštų tarptautinių LIONS QUEST programų instruktoriaus ruošimo standartų, kurie padeda nuolat tobulinti profesinius gebėjimus vesti mokymus.

LIONS QUEST programų instruktoriai pasižymi stipriomis lyderystės savybėmis, yra įsigilinę į teigiamos jaunimo raidos, socialinio ir emocinio ugdymo, prevencijos, nesmurtinės komunikacijos, probleminio elgesio keitimo, asmenybės ugdymo ir mokymosi tarnaujant modelius. LIONS QUEST programų instruktoriai pasaulyje vertinami kaip gebantys kiekvieną seminarą pravesti produktyviai, suteikti dalyviams galimybę žinias taikyti praktikoje.

Kiekvienas pilnai kursą baigęs seminaro dalyvis gauna LIONS QUEST programos mokytojo pažymėjimą, kuris suteikia teisę dirbti su LIONS QUEST programa bet kurioje programą diegiančioje mokykloje.

  • Visi LIONS QUEST instruktoriai yra kvalifikuoti socialinio ir emocinio ugdymo instruktoriai.
  • Visi instruktoriai turi sukaupę darbo patirtį su vaikų ir suaugusiųjų grupėmis.
  • Net 95% seminarų dalyvių išreiškia pasitenkinimą mokymų kokybe ir žinių praktinio pritaikymo galimybe.
  • LIONS QUEST mokymai atitinka socialinio ir emocinio ugdymo kvalifikacijos kėlimui aktualų turinį.

Seminarų metu:

  • Mokytojai gauna asmeninė mokymosi medžiagą, kuri padeda pasiruošti programos pamokoms klasėje.
  • LIONS QUEST seminaras sudaro galimybes dalyviams patirti ir išbandyti pamokos vedimo elementus.
  • LIONS QUEST seminaruose dalyviai pritaikydami geriausias praktikas mokosi kurti tarpusavio santykiais paremtą mokymosi bendruomenę.
  • Seminaruose dalyvaujantys administracijos darbuotojai gilinasi į programos integravimo visoje mokykloje idėją, aiškinasi, kaip integruoti programą, kad jos rezultatai butų sėkmingi.
  • LIONS QUEST tarptautinės komandos rekomendacijos patirtis atkreipia mokyklų admininistracijų dėmesį, kad reikalingas nuoseklus dėmesys ir strategija stiprinant mokyklos personalo socialines ir emocines kompetencijas (daugiau skaityti www.seuinstitutas.lt).
LIONS QUEST programų dermė su BUT kompetencijomis