Psichikos sveikata

LIONS QUEST programos – universalios, nes siekia padėti suaugusiesiems ugdymo vaikus, kurie užaugę taps sveikomis, atspariomis, tvirto charakterio, gabiomis asmenybėmis. Dėl programos turinio dėmesio svaikatai, kai kuriose šalyse programos yra globojamos sveikatos specialistų ir pripažįstamos, kaip psichikos sveikatos programos.

LIONS QUEST programos ugdo penkias esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas:

Savimonė: sugebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas.

Socialinis sąmoningumas: empatija, ateities tikslų nusistatymas ir jų siekimas, socialinės įvairovės pripažinimas.

Atsakingas sprendimų priėmimas: sprendimų priėmimas įvertinus faktus ir galimą rezultatą,  pagarba kitiems, atsakomybės už kiekvieną sprendimą prisiėmimas.

Savitvarda: impulsyvumo kontrolė ir sugebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms.

Bendravimo įgūdžiai: dalykiškas emocijų valdymas, bendradarbiavimas, tarpasmeninis komunikavimas, pasipriešinimas neigiamam spaudimui, konfliktų sprendimas, gebėjimas paprašyti pagalbos.

Ugdymas be psichikos sveikatos stiprinimu Ugdymas LIONS QUEST programoje integruojant psichikos sveikatos stiprinimo požiūrį
1. Aš esu niekas, nieko nevertas. 1. Aš žinau kas aš esu. Nesu tobulas, bet esu pakankamai geras.
2. Gyvenimas yra nereikšmingas, aš niekam nereikalingas. 2. Aš žinau, kam esu reikalingas.
3. Aš nieko nemoku padaryti gerai, man nesiseka. 3. Aš žinau ką gerai moku daryti.
4. Aš nepritampu, niekas manęs nepriima. 4. Aš gerai žinau, kaip ir kam aš priklausau.
5. Aš visko bijau, jaučiuosi nesaugiai. 5. Aš galiu galvoti, jausti ir išreikšti save be jokios baimės.
6. Gyvenimas eina pro šalį. Niekam nesvarbu ką aš darau ar nedarau. 6. Aš žinau, kam svarbu tai ką darau ir ko nedarau.
7. Neturiu su kuo pasidalyti savo mintimis ir jausmais. Niekas manęs nežino, niekam aš nerūpiu, nėra nei vieno vieno, kuris norėtų man padėti, kai man reikia. Iš tiesų, esu vienas su savo problemomis. 7. Aš esu laimingas, nes turiu su kuo pasidalyti savo mintimis ir jausmais. Šalia yra kažkas kas mane pažįsta, kam aš rūpiu, kuo aš pasitikiu ir kai man reikia pagalbos – padeda. Aš nesu vienišas.
Column 2 Value