Asmenybės ugdymas ir gyvenimo įgūdžių formavimas

LIONS QUEST veiklą puikiai įvertino koalicija Character Education Partnership (CEP), atstovaujanti nepriklausomas grupes, skatinančias pilietiškumą ir asmenybę ugdantį švietimą. Ši organizacija LIONS QUEST veiklą  apibūdino kaip „moksliniais tyrimais paremtas programas, galinčias pagerinti mokyklos mikroklimatą ir skatinti mokinių mokymąsi ir raidą“.

LIONS QUEST programos:

  • Ugdo mokyklos bendruomenę, puoselėjančią gerus tarpusavio santykius, gerbiančią visus besimokančiuosius, vystančią jų asmenybę ir padedančią siekti tikslų;
  • Kuria tinkamo elgesio modelį visoje mokykloje;
  • Ugdo tokias esmines  savybes,  kaip patikimumas, atsakomybės jausmas, geranoriškumas;
  • Lavina kritinį mąstymą, mokina išreikšti pozityvius jausmus;
  • Skatina administraciją, mokyklos darbuotojus, šeimas ir bendruomenės narius ugdyti gabius, sveikus ir stipraus charakterio mokinius;
  • Identifikuoja ir vysto teigiamus charakterio bruožus per visas mokymo programas;
  • Ugdo pozityvų socialinį elgesį;
  • Per įvairius renginius bei temines diskusijas telkia visą mokyklos bendruomenę.
  • Skatina dorybingas mokinių akcijas.