Daugiau apie Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės programų medžiagą

Modulio įvadas

tai yra modulio primas puslapis, kuris pateikia vertingą pasiruošimo pamokoms informaciją. Tap pat pasiūloma aktyvinančių ir įtraukiančių žaidimų idėjų.

Pamokos planavimas

Kiekviena pamoka turi PLANAVIMAS skiltį, kurioje pažymėtas modulio ir pamokos numeris; pateiktas ugdomų kompetencijų ir įgūdžių sąrašas; paaiškina, koks tikslas, uždaviniai, kaip planuoti klasės mokinių grupavimą kiekvienoje pamokos dalyje.

Įgūdžių pažanga

Ši dalis pateikia informaciją ko mokiniai mokėsi praeitais mets, ko mokosi dabar ir ko mokysis kitais metais. Taip mokytojas gali stebėti, kaip pamečiui vystomas kiekvienas įgūdis.

TEMOS ATSKLEIDIMAS

Kiekviena pamoka turi TEMOS ATSKLEIDIMO dalį – tai įvadinė pamokos veikla, kurios tikslas įtraukti ir paruošti mokinius pamokai.

Pastaba. Simbolis Pamokos ryšys primena mokytojui, kad mokiniai turėjo šiai pamokai atlikti užduotis, kurios pateikiamos pamokoje arba Mokinių žurnale.

TEMOS ANALIZĖ

TEMOS ANALIZĖ dalies užduotis jungti mokinių jau turimus įgūdžius su nauja informacija apie pamokoje ugdomą įgūdį.

Pastaba. Trukmės nuoroda padeda mokytojui orientuotis kiek reikia šiai daliai atlikti suplanuoti laiko. Nurodytas laikas gali keistis atsižvelgiant į klasės mokinių poreikius ir aktualumą.

PRAKTIKA

PRAKTIKA dalis skirta mokinių įgūdžių, kurių mokėsi pamokoje, mokymuisi pritaikyti dirbant klasėje.

Bendruomenės, šeimos jungimas ir PRITAIKYMAS

JUNGIAME BENDRUOMENĘ, JUNGIAME ŠEIMAS ir PRITAIKYMAS dalys sudaro galimybę mokiniams įgūdžius pritaikyti ne pamokoje, o kitose gyvenimo situacijose.

Refleksija

REFLEKSIJOS KLAUSIMAI užbaigia PRAKTIKA dalį. Refleksija skaitina apmąstyti kompleksinę pažangą jungiant mokinių mokymąsi TEMOS ANALIZĖS ir PRAKTIKOS dalyse. Klausimai yra atviri ir skatina divergentišką bei kritinį mąstymą. Klausimai, išreiškiantys asmeninę nuomonę, perspektyvą ar įžvalgą, skatina mokinius atskleisti, kaip jie galvoja apie temą.

PRITAIKYMAS

PRITAIKYMAS dalis skatina vysti aukštesnio mąstymo gebėjimus ir pritaikyti įgūdžius ne pamokoje. Šioms užduotims atlikti padės Mokinių žurnalas.

Už klasės ribų

ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS UŽ KLASĖS RIBŲ pateikia mokiniams papildomas užduotis, kurie skatina įgūdžio taikymo meistriškumą.

Jungiame šeimas

JUNGIAME ŠEIMAS dalijamoji medžiaga skirta šeimai. Medžiaga skirta šeimai, kuri skatinama padėti vaikams klasėje ugdytus įgūdžius pritaikyti ir stiprinti namuose. Visi dalijamosios medžiagos lapai pateikti USB atmintuke.

Pateiktys

Pamokai skirtos PATEIKTYS pateiktos USB atmintuke. Kai kuriose pateiktys mokytojas ras nuorodas papildyti klasei aktualiu turiniu.

Pamokos pateikia vieną ar daugiau pateikčių, kurios stimuliuoja diskusiją, pateikia konkrečius įgūdžio taikymo algoritmus.

Kiekviena pateiktis turi nuorodą, kurio modulio ir pamokos bei, kurios pamokos dalies ji yra. Mokytojas pamokos turinyje taip pat ras nuorodą, kurią pateiktį kada mokiniams rodyti.

Kiekvienam mokiniui rekomenduojama turėti Mokinio žurnalą, kuriame pateiktos pamokų užduotys. Jos yra skirtingos, kai kurios pamokos gali turėti dvi, kitos daugiau, pamokai skirtas užduotis, tačiau visos pamokos pateikia Mokinio žurnale refleksijai skirtus klausimus.

Refleksijos puslapis

REFLEKSIJOS PUSLAPIS pateikia Mokytojo darbo knygoje pateiktus pamokos refleksijos  klausimus. Žurnale yra paruošta atsakymų įrašams vieta.

Pritaikymo puslapis

PRIATIKYMO puslapis skirtas atlikti užduotims, kurias pateikia mokytojas pamokos PRITAIKYMAS dalyje.