Daugiau apie pozityviąją prevenciją

Socialinis ir emocinis ugdymas gali sudaryti nuoseklią sistemą, kuri gali būti naudojama kaip koordinuota mokykloje vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.

LIONS QUEST ir bendruomenės partnerystė

LIONS QUEST programos nuo priešmokyklinio ugdymo iki 8 klasės pateikia pasiūlymus kaip plėtoti programos temas bendruomenėje, programos Lyderystė ir pagalba kitiems modulis nuosekliai moko mokinius būti aktyviais bendruomenės nariais. Ypač sustiprėja bendruomeniškumas 9-12 klasėse, nes integruotas mokymosi tarnaujant metodas įgalina jaunimą būti aktyviais bendruomenės nariais, stebėti ir atpažinti realias bendruomenės problemas ir aktyviai prisidėti jas sprendžiant.

Socialinis ir emocinis mokymasis bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Yra daug tyrimų įrodančių, kad nuoseklus socialinis ir emocinis ugdymas padeda formuotis vertybėms, nuostatoms, įgūdžiams, kurie padeda tapti atspariais psichoaktyviųjų medžiagų pasaulyje. LIONS QUEST programos pripažintos kaip veiksmingos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos, kurios skatina apsauginius veiksnius ir mažina rizikos veiksnius, susijusius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu.Programos padeda išvengti rizikingo elgesio, taikydamos suderintą aiškaus ir kryptingo SEU įgūdžių ugdymo strategiją, paremtą mokymo metodais, kurie skatina formuotis socialinius ir emocinius įgūdžius, ir kurie yra integruoti į visą mokymo programą su sudarytomis galimybėmis pritaikyti įgūdžius realiame gyvenime ir patirti teigiamus rezultatų.

LIONS QUEST konceptuali sistema padeda sukurti puoselėjančią išorinę aplinką, kurioje vaikai ir jaunimas mokosi svarbiausių gyvenimo įgūdžių. Tyrimai rodo, kad norint skatinti teigiamą socialinį elgesį ir prisirišimą bei sumažinti sveikatai pavojingą elgesį, pvz., psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą ir netinkamą elgesį, labai svarbūs du pagrindiniai požiūriai:
Ugdyti teigiamą jaunų paauglių socialinį elgesį, pvz., savidiscipliną, atsakomybę, gerą sprendimą ir gebėjimą sutarti su kitais, ir
ugdyti teigiamus įsipareigojimus savo šeimoms, mokykloms, bendraamžiams ir bendruomenėms, įskaitant įsipareigojimą gyventi sveiką gyvenimą be
psichoaktyviųjų medžiagų.