Daugiau apie Raktai į sėkmę programos medžiagą

Modulio įvadas

tai yra modulio primas puslapis, kuris pateikia vertingą pasirugošimo pamokoms informaciją. Tap pat pasiūloma aktyvininčių ir įtraukiančių žaidimų idėjų.

Pamokos planavimas

Kiekviena pamoka turi PLANAVIMAS skiltį, kurioje pažymėtas modulio ir pamokos numeris; pateiktas ugdomų kompetencijų ir įgūdžių sąrašas; paaiškina, kokie tikslas, uždaviniai, kaip planuoti klasės mokinių grupavimą kiekvienoje pamokos dalyje.

Įgūdžių pažanga

Ši dalis pateikia informaciją ko mokiniai mokėsi priester mets, ko mokodis Dakar ir ko mokysis kitaip metais. Tokiu būdu mokytojas gali stebėti kaip pamečiui vystomas kiekvienas įgūdis.

Temos atkleidimas

Kiekviena pamoka turi TEMOS ATSKLEIDIMO dalį – tai įvadinė į pamoką veikla, kurios tikslas įtraukti ir paruošti mokinius pamokai.

Pastaba. Simbolis Pamokos ryšys primena mokytojui, kad mokiniai turėjo šiai pamokai atlikti užduotis, kurios pateikiamos pamokoje arba Mokinių žurnale.

TEMOS ANALIZĖ

TEMOS ANALIZĖ dalies užduotis jungti mokinių jau turimus įgūdžius su nauja informacija apie pamokoje ugdimą įgūdį.

Pastaba. Trukmės nuoroda padeda mokytojui orientuotis kiek reikia šiai daliai atlikti  suplanuoti laiko. Nurodytas laikas gali keistis atsižvelgiant į klasės mokinių poriekius ir aktualumą.

Praktika

PRAKTIKA dalis skirta mokinių įgūdžių, kurių mokėsi pamokoje, mokymuisi pritaikyti dirbant klasėje.

Bendruomenę, šeimos ir Pritaikymas

JUNGIAME BENDRUOMENĘ, JUNGIAME ŠEIMAS ir PRITAIKYMAS dalys sudaro galimybę mokiniams įgūdžius pritaikyti ne pamokoje, o kitose gyvenimo situacijose.

Refleksija

REFLEKSIJOS KLAUSIMAI užbaigia PRAKTIKA dalį. Refleksija skaitina apmąstyti kompleksinę pažangą jungiant mokinių mokymąsi TEMOS ANALIZĖS ir PRAKTIKOS dalyse. Klausimai yra atviri ir skatina divergentišką bei kritinį mąstymą. Klausimai, išreiškiantys asmeninę nuomonę, perspektyvą ar įžvalgą, skatina mokinius atskleisti, kaip jie galvoja apie temą.

Pritaikymas

PRITAIKYMAS dalis skatina vysti aukštesnio mąstymo gebėjimus ir pritaikyti įgūdžius ne pamokoje. Šioms užduotims atlikti padės Mokinių žurnalas.

Už klasės ribų

ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS UŽ KLASĖS RIBŲ pateikia mokiniams papildomas užduotis, kurie skatina įgūdžio taikymo meistriškumą.

Jungiame Reims

JUNGIAME ŠEIMAS dalijamoji medžiaga skirta šeimai. Medžiaga skirta šeimai, kuri skatinama padėti vaikams klasėje ugdytus įgūdžius pritaikyti ir stiprinti namuose. Visi dalijamosios medžiagos lapai pateikti USB atmintuke.

Pateiktys

Pamokai skirtos PATEIKTYS pateiktos USB atmintuke. Kai kuriose pateiktys mokytojas ras nuorodas papaildyti, atsižvelgiant į kalsei aktualų turinį.

Pamokos pateikia vieną ar daugaiu pateikčių, kurios stimuliuoja diskusiją, pateikia konkrečius įgūdžio taikymo algoritmus.

Kiekviena pateiktis turi nuorodą, kurio modulio ir pamokos bei kurios pamokos dalies ji yra. Mokytojas pamokos turinyje taip par ras nuorodą, kurią pateiktį kada mokiniams rodyti.

Kiekvienas makinys turi turėti Mokinio žurnalą, kuriame pateiktos pamokų užduotys. Jos yra skirtingos, kai kurio pamokos gali turėti dvi, kitos daugiau pamokai skirtų užduočių, tačiau visos pamokos pateikia Mokinio žurnale refleksijai skirtus klausimus.

Refleksijos žurnalas

REFLEKSIJOS PUSLAPIS pateikia Mokytojo darbo knygoje pateiktus pamokos refleksijos  klausimus. Žurnale yra paruošta atsakymų įrašams vieta.

Pritaikymo žurnalas

PRIATIKYMO puslapis skirtas atlikti užduotims, kurias pateikia mokytojas pamokos PRITAIKYMAS dalyje.