Įgyvendinimo mokyklose eiga

LIONS QUEST PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Lietuvoje yra diegiamos šios LIONS QUEST programos:

LIONS QUEST LAIKAS KARTU 

LIONS QUEST PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS

LIONS QUEST RAKTAI Į SĖKMĘ

Programų diegimo ugdymo institucijose seka:

Kiekviena LIONS QUEST programa ugdymo institucijoje pradedama diegti susitarus bendruomenei ir mokyklos administracijai.

Pasirašoma sutartis su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA dėl programos deigimui būtinų mokymų organizavimo ir metodikos naudojimo.

Mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja mokymuose, kurių metu paruošiame bendruomenę diegti programą visoje mokykloje ir klasėje.

Po mokymų mokykla gauna metodikos paketus.

Po mokymų mokykloje pradedami organizuoti nuoseklūs užsiėmimai.