IX – XII klasės

LIONS QUEST  ,,Raktai į sėkmę“ (IX – XII klasėms)

Raktai į sėkmę – lanksti programa, skirta vyresnėms klasėms ir gali būti įgyvendinta įvairiais būdais. Ji gali būti dėstoma kaip vieno semestro kursas, arba gali būti dėstoma kaip vienerių – ketverių metų kursas. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie yra vykdomi kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą).

Mokymosi tarnaujant metodiką rekomenduojama integruoti į akademinius dalykus, tokius kaip socialinius mokslus, sveikatos, kalbų mokymą ir kt. Naudojant Įgūdžių banką, programa taip pat gali būti naudojama kaip socialinių ir emocinių kompetencijų, asmenybės ugdymopagalbinis kursas.
Pagalbinis modulis Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos ir mokymosi tarnaujant metodika tarnauja kaip prevencinė priemonė, kurios 15 pamokų gali būti integruotos į sveikos gyvensenos ugdymo kursą.

Programa Raktai į sėkmę   susideda iš penkių komponentų: Programos vadovėlis; Mokytojo knyga; Įgūdžių bankas; Konsultantų knyga; Mokinio žurnalas ,,Keičiu pasaulį” 

Programos vadovėlį sudaro I-V dalys, kurios sudarytos iš 25 užsiėmimų :

I dalis: Poreikių interesų nustatymas ir mokymosi tarnaujant galimybės

II dalis: Pasiruošimas mokymuisi tarnaujant

III dalis: Mokymosi tarnaujant projekto įgyvendinimas

IV dalis: Mokymosi tarnaujant projekto aptarimas

V dalis: Tarnavimo bendruomenei patirties pristatymas ir šventė
(pastaba: vienas užsiėmimas gali užtrukti kelias pamokas)

Įgūdžių bankas sudarytas iš šešių, gyvenimo įgūdžius apimančių dalių, kuriose mokomi 37 pagrindiniai įgūdžiai. Kiekvienam įgūdžiui įsisavinti pateikiamos veiklos, metodai, kurie sustiprina ir praturtina mokymą.

Įgūdžių banko kategorijos:  Klutūrų įvairovės suvokimas; Bendarvimas; Asmeninė vadyba ir atsakomybė; Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; Patyčios ir bauginimas; Mokymasis ir rašto darbai.

Programų komponentai:

 • Mokymo programa klasėse
 • Mokymasis tarnaujant
 • Geros mokyklinės aplinkos kūrimas
 • Šeimos dalyvavimas
 • Mokytojų profesinis ugdymas ir tolesnė parama

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės

 • Savidrausmė
 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Pagarba sau ir kitiems
 • Gerumas
 • Įsipareigojimai šeimai
 • Atsakingumas
 • Sąžiningumas
 • Drąsa
 • Pagalba kitiems