Kvalifikacijos kėlimas

Visus LIONS QUEST seminarus veda sertifikuoti instruktoriai. Seminarai skirti ne vien mokytojui, kuris nuosekliai dirbs su programa klasėje, bet visai mokyklos bendruomenei, nes kiekvienas narys atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant programos idėjas, taip prisidėdamas prie teigiamo vaiko, jaunuolio raidos skatinimo. 

LIONS QUEST programų instruktoriai ruošiami individualiai, laikantis aukštų tarptautinių LIONS QUEST programų instruktoriaus ruošimo standartų, kurie padeda  nuolat tobulinti profesinius gebėjimus vesti mokymus.

LIONS QUEST programų instruktoriai pasižymi stipriomis lyderystės savybėmis, yra įsigilinę į teigiamos jaunimo raidos, socialinio ir emocinio ugdymo, prevencijos, nesmurtinės komunikacijos, probleminio elgesio keitimo, asmenybės ugdymo ir mokymosi tarnaujant modelius. LIONS QUEST programų instruktoriai pasaulyje vertinami kaip gebantys kiekvieną seminarą pravesti produktyviai, suteikti dalyviams galimybę žinias taikyti praktikoje. 

Kiekvienas pilnai kursą baigęs seminaro dalyvis gauna LIONS QUEST programos mokytojo pažymėjimą, kuris suteikia teisę dirbti su LIONS QUEST programa bet kurioje  programą diegiančioje mokykloje. 

  • Visi LIONS QUEST instruktoriai yra kvalifikuoti socialinio ir emocinio ugdymo instruktoriai.
  • Visi instruktoriai turi sukaupę darbo patirtį su vaikų ir suaugusiųjų grupėmis.
  • Net 95% seminarų dalyvių išreiškia pasitenkinimą mokymų kokybe ir žinių praktinio pritaikymo galimybe.
  • LIONS QUEST mokymai atitinka socialinio ir emocinio ugdymo kvalifikacijos kėlimui aktualų turinį.

Seminarų metu:

  • Mokytojai gauna asmeninė mokymosi medžiagą, kuri padeda pasiruošti programos pamokoms klasėje.
  • LIONS QUEST seminaras sudaro galimybes dalyviams patirti ir išbandyti pamokos vedimo elementus.
  • LIONS QUEST seminaruose dalyviai pritaikydami geriausias praktikas mokosi kurti tarpusavio santykiais paremtą mokymosi bendruomenę. 
  • Seminaruose dalyvaujantys administracijos darbuotojai gilinasi į programos integravimo visoje mokykloje idėją, aiškinasi, kaip integruoti programą, kad jos rezultatai butų sėkmingi.
  • LIONS QUEST tarptautinės komandos rekomendacijos patirtis atkreipia mokyklų admininistracijų dėmesį, kad reikalingas nuoseklus dėmesys ir strategija stiprinant mokyklos personalo socialines ir emocines kompetencijas (daugiau skaityti www.seuinstitutas.lt). 

DUK

Mokytojai dirbantys su programa be mokymų, visada pažymi, kad tampa lengviau dirbti po mokymų. Mokymų metu susipažįstama ne tik su programa, jos komponentais, bet vyksta praktinis mokymasis, pamokų modeliavimas, kurių metu stiprėja pamokos vedimo įgūdžiai.

Programos mokymuose rekomenduojama dalyvauti asmenims, kurie dirbs nuosekliai su klasėse, administracijai, kad suprastų programos tikslus ir būtų pasiruošę palaikyti su programa dirbančius mokytojus. Taip pat svarbu, kad dalyvautų pagalbos mokiniui specialistai, kurie gali padėti vesti pamokas, kiti pedagogai, kurie nori socialinį ir emocinį ugdymą plėtoti savo dalykų pamokose. Lietuvoje formuojasi tradicija, kad visi pradėję dirbti mokykloje pedagogai dalyvauja LIONS QUEST mokymuose. Kadangi, svarbu, kad mokykloje formuotųsi bendras socialinio ir emocinio ugdymo žodynas į mokymus kviečiami dalyvauti visi dirbantys mokykloje ir mokinių tėvai. 

Ne, papildomų mokesčių nėra. Po mokymų yra pasirašoma neterminuota bendradarbiavimo sutartis, kuris nutrūksta kuriai nors šaliai pranešus apie bendradarbiavimo sutarties nutraukimą.