LIONS QUEST ir COVID-19

Socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimas – nuolatinis procesas, kuris nenutrūksta esant iššūkiams, tokiems kaip pandemijos metu paskelbtas mokyklų karantinas. LIONS QUEST programos pamokos sukurtos taip, kad didžiausią naudą gauname tiesioginio mokinio ir mokytojo kontakto metu, dirbdami individuliai, porose ar grupėse, bet būdami kūrybingi galime pasinaudoti programos medžiaga ir vesti socialinio ir emocinio ugdymo pamokas nuotoliniu būdu.

Pateikiame LIONS QUEST mokytojams rekomendacijas pagal programas:

LIONS QUEST programa LAIKAS KARTU

LIONS QUEST programa PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS Nauja versija

LIONS QUEST programa PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS Sena versija

LIONS QUEST programa RAKTAI Į SĖKMĘ

Siekiant, maksimaliai atliepti LIONS QUEST programų reikalavimus nuotoliniame mokyme, pateikiame pamokos planavimo ir įgyvendinimo pasiūlymus.

Daugiau informacijos, pagalbos ir pasiūlymų visada rasite LIONS QUEST Lietuva FB paskyroje.

Linkime visiems tęsti socialinį ir emocinį ugdymą, prisimenant, kad socialiniams ir emociniams įgūdžiams reikia tokio pat dėmesio kaip ir akademiniam mokymui.