Daugiau apie ugdymo metodą mokymasis tarnaujant

LIONS QUEST programose edukaciniai metodai integruojami į mokymąsi tarnaujant siekiant sukurti situacijas, kuriose jauni žmonės galėtų pasinaudoti savo socialiniais ir akademiniais įgūdžiais, įgytais mokykloje, ir spręsti tikras mokyklos ar bendruomenės problemas. Mokymosi tarnaujant projekto kūrimo ir įgyvendinimo metu mokiniams būna svarbi savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimo įgūdžiai ir gebėjimas priimti atsakingus sprendimus. Jie svarsto, kurie įgūdžiai yra reikalingi ir efektyvūs, ir kaip juos galima dar patobulinti. Mokymosi tarnaujant projektų metu mokiniai sužino, kaip reikia integruoti jau įgytus įgūdžius į vykdomus projektus ir akademinius dalykus. Mokymasis tarnaujant suteikia šansą įsisavinti ir pritaikyti socialines ir emocines kompetencijas, ir akademines žinias gyvenime. Tai vienas iš stipriausių mokymo(si) būdų.

CASEL mokymąsi tarnaujant apibūdino kaip vieną svarbiausių socialinio ir emocinio ugdymo programų elementų. Tyrimai rodo, kad mokymasis tarnaujant yra vienas iš stipriausių ir efektyviausių mokymų bei vienas iš geriausių tinkamo elgesio modeliavimo ir skatinimo strategijų, kurias naudoja SEU. Mokymasis tarnaujant yra edukacinis metodas, kuris:

• tęsia mokymąsi ir už klasės ribu;

• suteikia vaikams galimybę išmokti ir taikyti, su realiais iššūkiais mokykloje ir bendruomenėje susijusius, socialinius, emocinius, akademinius ir moralinius įgūdžius;

• ugdo empatiją, moko rūpintis kitais;

• tenkina realius mokyklos ir bendruomenės poreikius;

• integruoja mokymosi tarnaujant projektus į akademinę programą;

• suteikia laiko apgalvoti tai, kas buvo išmokta projekto metu.

Mokymasis tarnaujant ugdo visas SEU kompetencijas. SEU kompetencijos, savo ruožtu, suteikia mokiniams gebėjimą tinkamai atlikti savo projektą. Kai SEU ir mokymasis tarnaujant yra naudojami kartu, jų efektyvumas išauga. Pavyzdžiui, mokymosi tarnaujant patirtis turi stiprią akademinę ir asmeninę įtaką, ypač tuomet, kai yra skiriama laiko apsvarstyti atliktą veiklą. Veiklą, kuri ugdo socialinius ir emocinius įgūdžius: problemų sprendimą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiaisiais. Kita vertus, SEU įgūdžiai yra stiprinami, kai yra taikomi gyvenimiškose situacijose, o tai galima padaryti mokymosi tarnaujant projekto metu. Mokiniai, kuriems yra suteiktos galimybės įsitraukti į tokią veiklą ir įgyti reikalingų įgūdžių, palaiko stipresnius ryšius su mokykla, kuria pozityvius standartus ir įsitikinimus, gerina savo akademinius pasiekimus bei mažina neigiamą elgesį. Socialinis ir emocinis ugdymas padeda jauniems žmonėms tapti rūpestingiems, atsakingiems, suteikia galimybę taikyti savo įgūdžius gerinant mokyklos, bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.