Mokymasis tarnaujant

LIONS QUEST programose yra komponentas, kuris daugeliui žmonių kelia didelių klausimų ir diskusijų. Tai MOKYMOSI TARNAUJANT ugdymo metodas. Tam programoje yra skirta atskira knyga, siekiant paaiškinti kam tai skirta ir kaip naudotis šiuo metodu.

Kuo naudingas Mokymosi tarnaujant ugdymo metodas?

Paaugliai nori pažinti savąjį pasaulį, o tą pasaulį sudaro bendruomenė, mokykla ir kaimynai.  Paaugliai nori būti pastebėti ir įvertinti. Jie nori jausti, kad jų poelgiai svarbūs bendruomenei. Paaugliams nelengva šiuos norus įgyvendinti. Jeigu siekiame, kad paaugliai taptų aktyvūs ir savarankiški žmonės, mokantys spręsti savo problemas, privalome leisti jiems mokytis ir įgyti svarbių įgūdžių mokykloje ir bendruomenėje.

Projekte dalyvaujantys mokiniai ne tik padeda kitiems, bet ir tobulėja kaip asmenybės. LIONS QUEST siūlomos programos skatina pasirinkti ir įgyvendinti trumpalaikius bei ilgalaikius tikslus turinčius projektus mokyklose ir bendruomenėje.

Mokymasis ir mokymas būti paslaugiam bei padėti kitiems yra mokymo metodas, kuris:

 • Įgalina mokinius mokytis ir taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir sugebėjimus bendruomenėje, padedant kitiems bei tobulėjant patiems.
 • Skiria daug dėmesio žinioms ir vaiko išmoktiems dalykams bei skaitina paslaugiai elgtis.
 • Skatina tarpkultūrinį bendravimą.
 • Tinka visiems mokiniams ir visų mokomųjų dalykų turiniui.
 • Padeda mokiniams planuoti laiką ir panaudoti įgytus įgūdžius.
 • Sujungia pasiruošimą, veiklą, apmąstymus bei pristatymą.

Šis mokymo metodas tinka tiek talentingiems, tiek akademiniais pasiekimais pasigirti negalintiems jauniems žmonėms. Mokymasis tarnaujant  paruošia paauglius ateities sunkumams ir moko pasirinkti tinkamus sprendimus.

Jauniems žmonėms naudinga mokytis tarnaujant, nes taip jie:

 • Įtvirtina žinias ir gebėjimus, spręsdami tikras, gyvenimiškas problemas.
 • Mokosi tinkamų bendravimo su suaugusiais būdų bei kuria teigiamus santykius.
 • Susipažįsta su įvairiais žmonėmis.
 • Atranda naujus interesus ir sugebėjimus.
 • Tikslingai ir kryptingai dirba, siekdami išspręsti realias problemas.
 • Mokosi dirbti grupėmis ir ugdo atsakomybę. Suvokia abipusių pastangų svarbą.
 • Išmoksta vertinti kitų pagalbą ir rūpestį.
 • Išmoksta išreikšti kūrybiškumą.

Mokymasis tarnaujant naudingas ir kitiems. Jis naudingas mokytojams, nes jie:

 • Artimai ir prasmingai bendrauja su mokiniais.
 • Tobulina pedagoginius įgūdžius, derindami mokymo planą su praktine veikla bendruomenės labui.
 • Suartėja su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų.
 • Stebi didėjantį mokinių norą mokytis.
 • Užmezga abipusius naudingus santykius su mokyklos, bendruomenės nariais.
 • Nuoširdžiau bendrauja su kolegomis.
 • Garsina savo mokyklą ir jos veiklas bendruomenėje.
 • Puoselėja mokyklos dvasią ir skatina mokinius didžiuotis savo mokyklą.

Mokymasis tarnaujant naudingas mokyklai ir bendruomenei, nes:

 • Skatina bendrauti mokinius ir bendruomenės narius.
 • Mokiniai tinkamai bendrauja dirbdami ir todėl gerėja mokyklos psichologinis klimatas.
 • Skatina susitelkti ir pastebėti bei greitai spręsti svarbiausias bendruoemenės problemas.
 • Kelia mokyklos prestižą ir skatina ją remti.
 • Padeda bendruomenei pastebėti ir įvertinti paauglius.
 • Mokykla, mokiniai ir bendruomenė geriau suvokia savo ir kitų poreikius.

Naudojant šį metodą, mokyklos padeda paruošti jaunus žmones atsakingais piliečiais. Įgyta patirtis praktinėse veiklose, skatina paauglius labiau vertinti savo įgūdžius ir sugebėjimus. Jie tampa aktyvūs ir entuziastingi piliečiai, siekiantys prasmingos veiklos.