Programos vadovėlio užsiėmimo pavyzdys

LIONS QUEST Raktai į sėkmę programa suteikia mokiniams galimybę patirti mokymąsi tarnaujant. Sprendžiant, kokį mokymosi tarnaujant modelį jie nori įgyvendinti – projekto ar praktikos – mokytojai tariasi kartu su mokyklos konsultantų komanda ir kitais svarbiais mokyklos ir bendruomenės nariais. Programos vadovėlyje pateiktos instrukcijos ir šaltiniai tinka tiek penkių žingsnių mokymosi tarnaujant projekto, tiek praktikos modeliams.

Sprendimas, kurį modelį norite įgyvendinti, turi būti priimtas prieš pradedant dėstyti. Jis turi būti priimtas remiantis tuo, kuris modelis labiausiai tinka jums, jūsų mokyklai, jūsų mokiniams ir bendruomenei.

Metodika pateikia naudingos informacijos ir gali padėti jums priimti sprendimą. Medžiagoje rasite daug priemonių, kurios padės sėkmingai įgyvendinti projektus ar praktikas, projektų ir dokumentų pavydžius, sąsajas su svarbiais įgdžiais, kurie svarbūs sėkmingam darbų atlikimui.

Raktai į sėkmę Programos vadovėlis kartu su Įgūdžių banku ir kita medžiaga yra kokybiškai parengta medžiaga, kuri gali padėti apjungti dag mokyklos gyvenimo detalių: karjeros planavimą, pilietines socialines veiklas, projektinį darbą, asmeninių kompetencijų aplanko pildymą, suteikia net ir baigaimojo darbo ruošimo gaires.

Projekto modelio, antrojo žingsnio 1-asis užsiėmimas

Projekto pasirinkimas

Resursai mokytojoms
Resursai mokiniams