Mokinio žurnalas „Keičiu pasaulį“

Mokinio žurnalas Keičiu pasaulį  – žurnalas, kuriame sukauptos prasmingos šalies ir pasaulio istorijos. Tai – refleksijų žurnalas, kuris praturtina Programos vadovėlio užsiėmimus.  Vienas žurnalas skirtas visam programos Raktai į sėkmę mokymosi periodui.

Resursai mokiniams