Pamokos pavyzdys 3-iai klasei

Galite peržiūrėti vieną pamokos pavyzdį. 

Nuo pirmos programos pamokos iki 8 klasės pamokų yra pateikiama įgūdžių ugdymo pažangos grandinėlė. Susipažinti su programa pateiktoje  2 modulio 6 pamoka – vaikai mokosi atpažinti ir įvardyti emociją. Savo jausmų ir emocijų atpažinimas – svarbus žingsnis į savimonę ir brandą. Savo ir aplinkinių jausmų identifikavimas ir įvardijimas padeda vaikams kurti santykius. Atsidarykite visą pamokos medžiagą ir susipažinkite su jos galimybes ir pagalba mokytojui padedant organizuoti pamoką klasėje, įtraukiant tėvus ir bendruomenę į socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo procesą.

2 modulis – Pažink save

6 pamoka „Normalu patirti nesėkmę“

Resursai mokytojoms
Resursai vaikams