Įgūdžių banko pamokos pavyzdys

Į̨gūdžių bankas pateikia 37 įgūdžius ir daugiau nei 150 pamokų variantų, kuriuos mokytojai gali integruoti į bet kurio dalyko mokymą.

Įgūdžiai suskirstyti į šešias kategorijas:

  • Kultūrų įvairovės suvokimo įgūdžiai (1–5) gali būti pritaikyti prie mokyklos socialinių mokslų ir menų mokymo programų.
  • Bendravimo įgūdžiai (6–11).
  • Asmeninės vadybos ir atsakomybės įgūdžiai (12–21).
  • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai skirti įgūdžiai (22–27).
  • Patyčių ir bauginimo prevencijai skirti įgūdžiai (28–31) gali būti susieti su mokyklos socialinių mokslo, kalbų, menų, tiksliųjųmokslų, sveikatos, šeimos, karjeros ugdymo programomis. Taip pat jie gali būti susieti su profesinėmis studijomis ir kitais dalykais, kuriuose akcentuojami įvairūs socialiniai ir emociniai aspektai.
  • Mokymosi ir rašymo įgūdžiai prisideda prie anksčiau išvardytų įgūdžių (32–37).

31 įgūdis. Patyčios ir bauginimas

Resurasai mokytojui
Resursai vaikams