Pozityvioji prevencija

LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių  pozityviosios prevencijos programų. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa Paauglystės kryžkelės yra gavusi CSAP/SAMHSA „MODEL“ apdovanojimą už geriausią praktiką, ugdančią sveiką elgesį bei mažinančią paauglių narkotikų vartojimą.

LIONS QUEST programos:

  • Slopina rizikos veiksnius, skatinančius narkotikų vartojimą (susvetimėjimas, bendraamžių agresija,  vartojantys narkotikus draugai ir pan.
  • Skatina šeimą, mokyklą ir bendruomenę bendromis pastangomis kurti jaunimo raidai palankią aplinką;
  • Rūpinasi apsauginiais veiksniais, kurie mažina narkotikų vartojimą (žinios apie narkotikų žalą, nevartojantys narkotikų draugai, atsparumo ugdymas ir tinkamų gyvenimo tikslų išsikėlima;
  • Ugdo suvokimą, kad narkotikų vartojimas nėra normalus reiškinys, skatina skelbti žinią „vartojimui – ne“;
  • Mokina atpažinti išorinį ir vidinį spaudimą vartoti narkotikus ir moko pozityvios bendraamžių spaudimo strategijos;
  • Ugdo atsparumą rizikos veiksniams;
  • Pateikia amžių atitinkančią informaciją apie trumpalaikę ir ilgalaikę narkotikų vartojimo įtaką jaunų žmonių sveikatai, ryšiams su draugais, interesams ir ateities tikslų pasiekimui;
  • Puoselėja ryšius su draugiškais bendraamžiais ir rūpestingais suaugusiaisiais mokykloje, bendruomenėje.
  • Skatina mokinius demonstruoti sveiką gyvenimo modelį, remiantis savanoriška veikla;
  • Pateikia programos sėkmės įvertinimo instrumentus.