Programos diegimo etapai

Reikalavimai mokyklai, norinčiai įgyvendinti šią ugdymo programą:

  • Mokytojų domėjimasis LIONS QUEST programa.
  • Administracijos ir mokytojų iniciatyvumas, atvirumas pokyčiams, ankstesni darbai projektinėje veikloje, susijusioje su pilietiškumo ugdymu, prevencinėmis ar psichologinėmis mokomosiomis programomis.
  • Mokytojų pasiryžimas konstruktyviai spręsti problemas, kylančias ugdymo procese.
  • Tėvų palaikymas. Rekomenduojama su numatomos programos pradžia supažindinti tėvus ir pristatyti programos tikslus ir misiją.

Jei mokykla nutaria dalyvauti šioje programoje, jos atstovams organizuojami:

LAIKAS KARTU programos įgyvendinimui 2-jų dienų seminaras.

PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS programos įgyvendinimui 3-jų dienų seminaras.

RAKTAI Į SĖKMĘ programos įgyvendinimui 2 -jų dienų seminaras.

Į mokymus kviečiami 18-25 mokyklos bendruomenės nariai: klasių vadovai, mokyklos administracija (labai pageidautina), socialinis pedagogas, psichologas, kiti mokytojai (pageidautina, kad tarp jų būtų mokytojų, kurie dirbs su klasėmis). Dalyvių skaičius pirmame seminare – ne mažiau kaip 10 žmonių.

Seminaro metu:

  • Parengiamas LIONS QUEST mokytojas (-ai);
  • Mokyklos bendruomenė supažindinama su programos tikslais, struktūra bei galimybėmis šios programos temas ir nuostatas diegti dalykinėse pamokose;
  • Mokykla gauna metodinės medžiagos paketus;
  • Aptariamos bendradarbiavimo su vietiniu LIONS klubu galimybės.

Programos įgyvendinimo metu teikiama metodinė pagalba.