Programos uždaviniai

Pagrindiniai LIONS QUEST programų uždaviniai:

  1. Vykdyti pozityviąją prevenciją.
  2. Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.
  3. Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.
  4. Skatinti mokymąsi per savanorystę.