Šeimos ir bendruomenės SEU šaltiniai

Šeimos nariai, kaip svarbiausi vaikų ugdytojai, itin yra svarbūs vaikų socialinių ir emocinių, kognityvinių ir kitų gebėjimų vystymo(si) sėkmei. Įvertindami šeimos vaidmens vaikų gyvenime svarbą ir atsižvelgdami į mokslininkų įžvalgas, programų kūrėjai siekia sukurti kuo kuo geresnes prielaidas šeimos ir mokyklos bendradarbiavimui nuo pirmos programos akimirkos priešmokykliniame ugdyme iki laikotarpio, kai vaikai  tampa beveik suaugusiais.

Socialinio ir emocinio ugdymo sėkmė priklauso ne tik nuo programos įgyvendinimo mokykloje, bet ir nuo aktyvaus šeimos bei bendruomenės narių dalyvavimo . LIONS QUEST programos gali būti remiamos LIONS klubų narių, kurie teikia žmogiškąją ir finansinę paramą, reikalingą programai įgyvendinti bei medžiagai įsigyti . Tėvų ir bendruomenės įsitraukimas padeda mokyklai suteikti mokiniams galimybes taikyti išmoktus įgūdžius.

Tyrimai rodo, jog egzistuoja trys mokyklos, šeimos ir bendruomenės partnerystės veiklos, kurios gali būti naudingos siekiant įtraukti šeimas į SEU sėkmę mokykloje:

• mokyklos ir šeimų bendravimas;

• šeimos įsitraukimas namuose;

• šeimos įsitraukimas mokykloje.

LIONS QUEST programos įtraukia šeimas šiais būdais:

• užduotys Jungiame šeimas yra pateikiamos kiekvienos pamokos metu, jos suteikia galimybę šeimos nariams ir mokiniams mokytis ir praktikuotis socialines ir emocines kompetencijas šeimos aplinkoje;

Šeimos ir mokyklos partnerystės vadovas yra sukurtas siekiant padėti mokytojams įtraukti šeimas;

• tėvų susitikimai padeda susipažinti su socialiniu ir emociniu ugdymu bei taikyti šias žinias namuose;

• šeimos ir bendruomenės nariai yra kviečiami dalyvauti Pozityvios mokyklos aplinkos kūrimo ar SEU lyderystės komandose, pagelbėti mokymosi tarnaujant projektuose, organizuojant tėvų susitikimus ar mokyklos renginius;

• tėvai ir bendruomenės nariai yra kviečiami dalyvauti programos mokymuose;

• šeimos, bendruomenės narių ir tokių organizacijų, kaip LIONS klubai, įtraukimas sukuria mokyklos ir bendruomenės kultūrą, kuri skatina mokytis, priimti ir gerbti vienas kitą.

DAUGIAU SKAITYTI ČIA