Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencija

SMURTO IR SEKSUALINĖS PRIEVARTOS PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS PROGRAMA „AŠ ŽINAU”

Priešmokyklinis ugdymas – 6 klasė

Smurtas yra vienas pavojingiausių reiškinių, kuris gali daryti įtaką vaiko pasirinkimui ateityje vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, psichikos ligomis ar net mintims apie savižudybę atsirasti. Mokyklos neretai susiduria su situacija , kai vaikai patiria smurtą namuose, ir nežino, kaip vaikui geriausiai pateikti žinias, padedančias išvengti smurto.

Programa Aš žinau padės mokytojams pateikti atsakymus į sudėtingus ir skaudžius vaikų klausimus, mokytojai galės laisvai diskutuoti temomis, kurios namuose gali būti neaptartos. Programa Aš žinau grindžiama žiniomis ir sudaryta remiantis prevencinėmis teorijomis. Joje itin daug dėmesio skiriama socialinio mokymosi teorijai, susijusiai su saugios mokymosi aplinkos kūrimu, ir stengiamas stiprinti kiekvieną veiklą situacijomis, kurios gali iškilti.

PROGRAMOS TIKSLAI:

• Suteikti vaikams galimybę drąsias kalbėti, jeigu jie patiria smurtą ar seksualinę prievartą.

• Užtikrinti, kad smurtą ir seksualinę prievartą patirtų kuo mažiau vaikų.

• Užtikrinti, kad vaikai pažintų savo kūną ir žinotų artumo ribas, kurių kitiems nedera peržengti.

• Užtikrinti, kad tėvai būtų geriau pasirengę apsaugoti savo vaikus.

• Užtikrinti, kad mokyklos būtų pajėgios atpažinti prievartos požymius ir ženklus bei suteikti mokiniams tinkamą ir saugią aplinką.

Programa Aš žinau – tai 15 pamokų, skirtos vaikams nuo priešmokyklinio amžiaus iki 6 klasės. Šios pamokos gali būti diegiamos kaip atskiras kursas, jos gali būti integruotos į kitus dalykus arba papildyti LIONS QUEST programų turinį.

Darbas su programa klasėje neatsiejimas nuo LIONS QUEST programų principų, todėl mokytojas yra ruošiamas dirbti pagal programą specialiuose vienos dienos mokymuose, kurių metu telkiama visa bendruomenė ir socialiniai mokyklos partneriai tam, kad kiekvienas suaugęs žmogus būtų pasirengęs padėti vaikui.


Projekto rezultatai:

Projekto metu suteiktas įrankis mokykloms, kuris padeda mokytojams dirbti prevenciškai prieš smurtą ir seksualinį vaikų išnaudojimą. Programa adaptuota Lietuvos ir Estijos kultūriniame ir švietimo kontekste, išleista 1300 metodinių knygų (300 lietuvių ir 300 estų kalbomis). Projekto partneriai Stiftelsen „Det er mitt valg“ padėjo paruošti specialistus darbui su programa Lietuvoje ir Estijoje, kurie pravedė 14 mokymų, kuriuose dalyvavo 312 dalyvių (mokytojų, vaiko teisių apsaugos ir policijos atstovų, psichologų ir kitų su vaikais dirbančių specalistų) bei vienus mokymus Estijoje, kuriuose dalyvavo 24 dalyviai. Siekiant ištirti programos efektyvumą, projekto metu atliktas programos taikymo veiksmingumo tyrimas.