VšĮ LIONS QUEST LIETUVA nuo 2014 metų mokyklose įgyvendina smurto ir seksualinės prievartos prevencinę programą AŠ ŽINAU.

AŠ ŽINAU programa paruošta 2013 – 2014 metais, kartu su Klaipėdos rajono mokyklomis, įgyvendinus Šiaurės Ministrų Tarybos finansuotą Nordplus Horizontal paprogramės projektą „Norvegijos pagalba Baltijos šalių mokykloms identifikuojant seksualinę prievartą ir smurtą“. Šio projekto tikslas: pasitelkus Norvegijos mokyklų patirtį mažinti smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus problemos mastus.

Paruoštos programos ir jos diegimo mokymai siekia:

  • kad kuo mažiau vaikų patirtų smurtą ir seksualinę prievartą;
  • kad vaikai pažintų savo kūną ir žinotų artimumo ribas, kurių kitiems negalima peržengti;
  • užtikrinti, kad tėvai galėtų geriau apsaugoti savo vaikus;
  • kad mokyklos galėtų atpažinti smurto signalus ir kurti saugią aplinką vaikams mokykloje.


Projekto rezultatai:

Projekto metu suteiktas įrankis mokykloms, kuris padeda mokytojams dirbti prevenciškai prieš smurtą ir seksualinį vaikų išnaudojimą. Programa adaptuota Lietuvos ir Estijos kultūriniame ir švietimo kontekste, išleista 1300 metodinių knygų (300 lietuvių ir 300 estų kalbomis). Projekto partneriai Stiftelsen „Det er mitt valg“ padėjo paruošti specialistus darbui su programa Lietuvoje ir Estijoje, kurie pravedė 14 mokymų, kuriuose dalyvavo 312 dalyvių (mokytojų, vaiko teisių apsaugos ir policijos atstovų, psichologų ir kitų su vaikais dirbančių specalistų) bei vienus mokymus Estijoje, kuriuose dalyvavo 24 dalyviai. Siekiant ištirti programos efektyvumą, projekto metu atliktas programos taikymo veiksmingumo tyrimas.