TĖVŲ SUSITIKIMŲ VADOVAS +5

5+ TĖVŲ SUSIRINKIMŲ VADOVAS
PAGALBA ŠEIMAI AUGINANČIAI VAIKUS

Tyrimai rodo, kad tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą yra vienas svarbiausių faktorių vaikų sėkmei. Deja, daugeliui tėvų susirinkimai kelia neigiamas emocijas, o neretai jie vengia tokių susirinkimų, nes patys yra turėję neigimas patirtis mokykloje arba jų vaikų akademiniai pasiekimai jų netenkina. Pagrindiniai tėvų dayvavimo programoje privalumai susiję su aukštesniais pažymiais ir geresniais įvertinimais, geresniais ilgalaikiais akademiniais pasiekimais, teigiamomis nuostatomis ir elgesiu.

Kita vertus pastarojo meto tėvų susirinkimuose yra vengiama kalbėti apie vaikų akademinius pasiekimus, taip pat visiems žinomas faktas, jog negalima lyginti vaikų pasiekimų. Todėl kai kurie tėvų pasiekimai tampa pokalbiais apie bendrus dalykus.

Tėvų susirinkimų programa. Programos idėja gimė Klaipėdos rajone, kuomet Klaipėdos rajono Švietimo skyrius pradėjo ieškoti tėvų susirinkimų modelio, kurie tėvams būtų įdomūs ir prasmingi. Kadangi jau iki tol LIONS QUEST programos siūlė savo programose devynis teminius tėvų susirinkimus, kurie skirti susipažinti su LIONS QUEST programose ugdomais vaikų įgūdžiais, todėl buvo ieškomos naujos temos ir galimybės tėvų susitikimams. Atsiradus poreikiui naujiems teminiams susitikimams, buvo parengta medžiaga penkiems tėvų susirinkimams Programa sukurta Lietuvoje ir atsižvelgta į daugelio lietuvos tėvų užduodamus klausimus.

Programos pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas klasių aukėtojams vesti prasmingus ir teminius tėvų susirinkimus. Metodika parengta vadovaujantis LIONS QUEST programų modeliu.

Programos susitikimų temos:

  • PIRMAS SUSITIKIMAS. KLASĖS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS.
  • ANTRAS SUSITIKIMAS. BENDRAVIMAS ŠEIMOJE.
  • TREČIAS SUSITIKIMAS. EMOCIJOS IR JŲ ATPAŽINIMAS.
  • KETVIRTAS SUSITIKIMAS. STRESAS IR JO VALDYMAS.
  • PENKTAS SUSITIKIMAS. KOMPIUTERIS NAMUOSE.

Programa daugiau orientuota į paauglius vaikus auginančius tėvus. Tačiau galima tokius tėvų susirinkimus vesti ir jaunesnius vaikus auginantiems tėvams.
Programoje yra aptariamos tėvų dalyvavimo mokyklos gyvenime galimybės ir formos.

 Tėvų susirinkimų sėkmė priklauso ir nuo pasirengimo. Kelios rekomendacijos dėl tėvų susirinkimų:

  • Tėvų susirinkimus rekomenduojama suplanuoti dar mokslo metų pradžioje. Geriau tai daryti ne internetu, o asmeniniu laišku, paaiškinant tėvams, kad jie yra labai laukiami ir prašote tomis dienomis susiderinti savo darbus ir veiklas.
  • Prieš susirinkimą likus savaitei vėl informuokite tėvus apie būsimą tėvų susirinkimą. Nepalikite šios informacijos perduoti vaikams. Yra vaikai, kurie nori, kad tėvai lankytųsi mokykloje, bet yra vaikų, kurie vengs tėvų pasirodymo mokykloje. Pastarieji visaip vengs pranešti savo tėvams apie būtiną susitikimą. Siųskite laišką (gal elektroninį), o kartais galite panaudoti SMS žinutes. SMS žinutes gali padėti išsiųsti patys vaikai. Jums tereikia paprašyti kiekvieno vaiko, kuris turi telefoną, išsiųsti pateiktą tekstą apie būsimą tėvų susirinkimą.
  • Pateikite susitikimo temą tėvams ir informuokite apie ką bus kalbama susitikime. Nurodykite kiek laiko bus skirta konkrečiai temai, o kiek bus skirta pokalbiui apie vaiko pasiekimus.
  • Pasidomėkite tėvais, kurie nebuvo apsilankę susirinkime ir pasiteiraukite kas sutrukdė dalyvauti susitikime.

Susitikimas su tėvais yra sėkmingas tuomet, kai visi tėvai gauna sau naudos. Bendri tėvų susirinkimai neturi būti skirti asmeniniams pokalbiams apie vaikus. Susirinkus didesniam skaičiui tėvų, dalis tėvų gali likti nepasikalbėję ir dėl to nusivylę susitikimu. Paaiškinkite, kad apie asmeninius pasiekimus tėvai gali kalbėtis ir visų metų eigoje, bei nurodykite laiką, kada galite priimti tokiam pokalbiui. Programa pateiks siūlymus, kokią formą turėtų rinktis auklėtojas ir mokykla esant skirtingiems tikslams. Svarbiausia žinoti koks renginio tikslas ir apgalvoti kaip tą tikslą ketinate pasiekti. Svarbu, kad tėvų susirinkimai nebūtų tik „varnelė“ renginių plano punktuose.

Mūsų parengta programa kaip tik ir sudaro galimybes tėvų susitikimus paversti įdomiu ir prasmingu bendrai praleistu laiku.