V – VIII klasės

LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės“ (V – VIII klasėms)

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Programa Paauglystės kryžkelės metodiką sudaro:

 • 1 modulis. Įžengiant į paauglystę. Paauglystės kelionė
 • 2 modulis. Pasitikėjimas savimi ir bendravimo įgūdžiai
 • Mokymasis tarnaujant (Mokymasis per savanorystę)
 • 3 modulis. Emocijų valdymas
 • 4 modulis. Ryšiai su bendraamžiais
 • 5 modulis. Šeimos santykiai
 • 6 modulis, 1-ieji metai. Išmintingi pasirinkimai
 • 6 modulis, 2-ieji metai. Išmintingi pasirinkimai
 • 6 modulis, 3-ieji metai. Išmintingi pasirinkimai
 • 7 modulis. Sveika gyvensena
 • 8 modulis. Apibendrinimas
 • Programos vadovas
 • Pokyčiai ir iššūkiai
 • Knyga apie psichoaktyviąsias medžiagas
 • Tėvų susitikimų vadovas
 • Knyga tėvams „Atradimų metai”

Programos komponenetai:

 • Nuoseklios 102 pamokos per tris metus;
 • Geros mokyklinės aplinkos kūrimas;
 • Mokymasis tarnaujant metodikos integravimas;
 • Šeimos įtraukimas ir švietimas;
 • Bendruomenės įtraukimas ir dalyvavimas;
 • Profesinis tobulėjimas vaikų socialinio ir emocinio ugdymo srityje.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Programos diegimo mokykloje galimi modeliai:

 • Atskira disciplina vieną kartą per savaitę 45 minutės per savaitę;
 • Klasės valandėlė;
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimas.

Programos įgyvendinimas:

 • Programą galima įgyvendinti per 9 savaites (užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną po 45 minutes)
 • Vienerius metus;
 • Dvejus metus;
 • Trejus metus;
 • Keturis metus.

Bendruomenės dalyvavimas:

 • Bendruomenės nariai padeda LIONS QUEST mokytojui įgyvendinti programą;
 • Vykdoma LIONS QUEST programos temų ir mokymo metodų sklaida pamokose;
 • Dalyvauja mokymosi tarnaujant projektuose;
 • LIONS QUEST programos metodikos taikymas gali padėti sustiprinti bei pagilinti ir kitų disciplinų temas;
 • Aprūpina LIONS QUEST klasę reikalingomis priemonėmis.