Veiklos principai, pagrindinės idėjos

LIONS QUEST programų instruktoriai ir mokymai

LIONS QUEST programų instruktoriai ruošiami individualiai, laikantis aukštų tarptautinių LIONS QUEST programos instruktoriaus ruošimo standartų, kurie padeda tobulinti profesinius gebėjimus vesti mokymus. Visi instruktoriai turi sukaupę darbo patirtį su vaikų ir suaugusiųjų grupėmis, turi pedagoginį arba psichologinį išsilavinimą. LIONS QUEST programų instruktoriai pasižymi stipriomis lyderystės savybėmis, yra įsigilinę į teigiamos jaunimo raidos, socialinio ir emocinio ugdymo, prevencijos, nesmurtinės komunikacijos, probleminio elgesio keitimo, asmenybės ugdymo ir mokymosi tarnaujant modelius. LIONS QUEST programų instruktoriai pasaulyje vertinami kaip gebantys kiekvieną seminarą pravesti produktyviai, suteikti dalyviams galimybę žinias taikyti praktikoje.

Seminarų dalyviai nurodo, kad seminaro turinys atnaujino žinias, padėjo įgyti naujų žinių ir įgūdžių, nekantraudami laukia, kada galės pradėti darbą su programa, įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti ir kitose pamokose. Po mokymų dalyviai jaučiasi prasmingai praleidę laiką ir tapę socialinio ir emocinio ugdymo entuziastais. Kiekvienas pilnai kursą baigęs seminaro dalyvis gauna LIONS QUEST programos mokytojo pažymėjimą, kuris suteikia teisę dirbti su LIONS QUEST programa bet kurioje programą diegiančioje mokykloje. LIONS QUEST mokymai atitinka socialinio ir emocinio ugdymo kvalifikacijos kėlimui aktualų turinį.Pagrindiniai LIONS QUEST programų rengimo principai

1. Programos yra išsamios skirtos vaikams nuo priešmokyklinio ugdymo iki 12 klasės, atitinkančios vaikų kognityvinių, socialinių ir emocinių gebėjimų raidą ir orientuota į pozityvią jaunimo raidą.

2. Programos dinamiškos, nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į naujausius mokslinius tyrinėjimus ir laikmečio iššūkius.

3. Programos siekia ugdyti vertybes, kurios apima savitvarką, atsakomybę, sveiką gyvenseną, savanorišką tarnystę ir santykį su šeima, mokykla ir bendruomene.

4. Programos sukurtos klasei, tačiau siekiant didesnės ugdymo sėkmės, jos suteikia pagalbą ir skatina į pozityvų vaikų ugdymą įsitraukti šeimas ir mokyklos, ir vietos bendruomenę.

5. Programos komponentai yra universalūs, pateikti sistematikai, aiškiai, atitinka socialinio ir emocinio ugdymo standartą, lengvai pritaikomi ir panaudojami įvairiuose kultūriniuose kontekstuose.

6. Sėkmei svarbu pasiruošti darbui su programa dalyvaujant LIONS QUEST seminare, o po jo programą svarbu diegti sąžiningai ir kruopščiai.

7. Tėvų įtraukimas yra integrali ir svarbi programos dalis.

8. Ypač svarbus namų – mokyklos – bendruomenės bendradarbiavimas.

9. Vertinimas, stebėsena ir nuolatinis programos palaikymas prisideda prie programos diegimo sėkmės ir padeda ją nuolat tobulinti.

Mes tikime, kad:

  • Emocinis intelektas sustiprina vaikų pasišventimą ir pastangas kurti geresnį pasaulį;
  • Skirtumai stiprina žmogiškumą;
  • Socialinis intelektas sustiprina visos žmonijos gebėjimus;
  • Investavimas į mokytojus, vaikus ir tėvus yra vertingiausia investicija ateičiai.

LIONS QUEST programų rezultatai

LIONS QUEST mokyklos ir mokiniai jaučia programos vertę nes pagerėja mokyklos klimatas, mokinių – mokytojų santykiai, mokiniai aktyviau įsitraukia į pagalbos bendruomenei projektus. Tyrimai taip pat patvirtina, kad programa taip pat daro įtaką mokinių mokymuisi ir elgesiui, o mokytojai tampa geresniais mokytojais.