LIONS QUEST Lietuva programos

LIONS QUEST PROGRAMOS IR SOCIALINIS EMOCINIS UGDYMAS

LIONS QUEST – socialinio ir emocinio ugdymo programos, kurių efektyvumą patvirtina tyrimai. Pasitelkus ir stiprinant mokyklos – namų – bendruomenės bendradarbiavimą programų tikslai siekiami nuo priešmokyklinio ugdymo iki 12 klasės.

Socialinis ir emocinis ugdymas – procesas, kurio metu vaikai ir suaugusieji stiprina savo įgūdžius susijusius su savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių ir atsakingo sprendimo priėmimo kompetencijomis.

Kompetencijos:

LIONS QUEST programos siūlo mokykloms instrumentą, kuris padės planuoti socialinio ir emocinio ugdymo integravimą visoje mokykloje:

• Nuoseklias socialinius ir emocinius įgūdžius ugdančias pamokas

• Temų integravimo į kitus dalykus pasiūlymus

• Įgūdžių įtvirtinimo ir plėtojimo galimybes

• Formuojamojo vertinimo pasiūlymus

• Temų plėtojimą namuose

• Temų plėtojimą ir įgūdžių ugdymą bendruomenėje

Programa taip pat padės mokytojui kurti palankią mokymosi aplinką bei pasirinkti palankius, socialines ir emocines kompetencijas stiprinančius metodus.

Kiti LIONS QUEST programų tyrimais patvirtinti rezultatai:

41 proc. gerėja problemų sprendimo įgūdžiai

51 proc. stiprėja atsparumas

9 proc. auga akademiniai pasiekimai

57 proc. gerėja mokyklos lankomumas

50 proc. mažėja berniukų patyčių iš mergaičių

47 proc. mažėja patyčių tarp mergaičių

Lietuvos mokyklose diegiamos socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos:

Kitos programos:

  • Priešmokykliniame ugdyme – VI klasėse – Smurto ir seksualinės prievartos prevencinė programa AŠ ŽINAU.
  • Tėvų švietimo ir įtraukimo į mokyklos gyvenimą programa – TĖVŲ SUSITIKIMŲ VADOVAS +5.