Kainoraštis

LIONS QUEST programos į mokykloje nelicencijuojamos, t. y. mokykla diegianti LIONS QUEST programą  nėra įpareigota mokėti licencijos mokestį. Mokykla pradėjusi diegti programą įsipareigoja laikytis autorinių teisių saugojimo nuostatų, užtikrinti, kad su programa dirbtų mokymus baigę asmenys ir neperduoti medžiagos tretiesiems asmenims. Programos diegimo kainą sudaro mokymai ir metodinės priemonės.

Programų mokymų kainos

Laikas kartu – priešmokykliniam ugdymui

>> Žiūrėti kainas

Laikas kartu
pradiniam ugdymui

>> Žiūrėti kainas

Jungtiniai Laikas kartu  ir Paauglystės kryžkelės mokymai

>> Žiūrėti kainas

Paauglystės kryžkelės mokymai

>> Žiūrėti kainas

Raktai į sėkmę mokymai 

>> Žiūrėti kainas

Kiti mokymai

>> Žiūrėti kainas

Mokyklai, kuri norėtų pradėti programos diegimą, siūlome susisiekti ir pasitarti dėl mokymų organizavimo atskirai.

Programų metodikos kainos

DUK

LIONS QUEST nuotoliniai mokymai organizuojami tik karantino metu.

Mokykla, nusprendusi užsisakyti mokymus gali susisiekti el. paštu info@lions-quest.lt. Prieš susisiekiant, siūlome, bendruomenėje aptarti, kokios programos/ų norėtų. Nuo pirmo kontakto iki mokymų, paprastai praeina 2-4 mėnesiai.

Mokymuose gali dalyvauti bet kurios ugdymo įstaigos bendruomenės narys, tačiau jeigu mokykla nėra pasirašiusi bendradarbiavimo sutarties su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA mokytojas arba mokykla neturės galimybės įsigyti/gauti LIONS QUEST progamos metodiką.

Norintis dalyvauti mokymuose apie tai turi pranešti laišku el. paštu info@lions-quest.lt. Laiške prašome nurodyti: vardą, pavardę, ugdymo įstaigą, pareigas ir kurios programos mokymus registruojasi, el. pašto adresą. Su noriniais susiekiama asmeniškai, suteikiam informacija apie planuojamus organizuoti mokymus.

Jeigu mokymų datos jau yra paskelbtos, laiške galima nurodyti į kuriuos mokymus registruojasi.

Metodiką gali įsigyti ugdymo įstaiga sudariusi bendradarbiavimo sutartį su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA. Užsakymas vyksta el. paštu: info@lions-quest.lt. Po užsakymo metodika siunčiama paštu arba susitariama dėl kito pristatymo arba atsiėmimo būdo.

Pirmąjį lietuvišką LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ programos leidimą sudaro 16 programos knygų, kurios pamokos įgyvendinamos pagal pamokų planą.

Antrąjį lietuvišką LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ programos leidimą sudaro 10 knygų, kurios paskirstytos pagal klases. Programa mokytojui pateikia skaitmeninius išteklius, kiekvienos pamokos turinys siūlo užduotis šeimoje, temų plėtojimą bendruomenėje, temų integravimo į kitus dalykus idėjas, pažangos grandinėlę, pažangos stebėsenos gaires ir kitą pagalbą mokytojui.

Dėl daugiau informacijos

Skambinkite 8 682 61208

Parašykite mums info@lions-quest.lt

Atsiųskite užsakymą adresu:

Aguonų g. 7-6  LT- 03213, Vilnius