lions 10 metu

2016 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje vyko tarptautinė konferencija „Socialinio ir emocinio ugdymo svarba visuminiam vaiko ugdymui mokykloje”. Konferencija buvo skirta LIONS QUEST programų 10 metų sukakties minėjimui. Susirinkusius dalyvius sveikino konferencijos globėjas Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Skelbiame Ministro pimininko sveikinimo žodžius.

 

Gerbiamieji konferencijos dalyviai,

malonu matyti Jus, susirinkusius į Vyriausybės rūmus, aptarti išties labai svarbių mūsų visuomenės problemų. Šios tarptautinės konferencijos tikslas – išryškinti socialinio ir emocinio ugdymo svarbą, jo įtaką visai vaiko raidai.

Tai sudėtingi procesai, didelio profesionalumo ir tinkamo psichologinio pasirengimo reikalaujantis darbas. Jį kantriai šalies mokyklose dirba mūsų pedagogai, vykdomos įvairios programos, plėtojama prevencinė veikla, kuria siekiama daryti teigiamą įtaką vaikų ugdymui.

Mes visi žinome, kad ne viskas pavyksta, ne visada išnaudojamos visos galimybės sukurti mokyklose palankią emocinę aplinką, motyvuoti mokinius gerai mokytis ir elgtis.

Todėl nėra jokios abejonės, kad konferencijoje išdėstytos mintys, pristatyti įvairūs sektini pavyzdžiai suteiks naują postūmį šiai reikšmingai ugdymo sričiai. Reikia kuo plačiau kalbėti apie vaikų socialinį ir emocinį ugdymą, dalytis sukaupta patirtimi ir atviromis akimis žvelgti į pasaulyje vykdomas programas.      

Derėtų pabrėžti itin svarbų VšĮ LIONS QUEST LIETUVA vaidmenį. Ši įstaiga sėkmingai veikia jau 10 metų, ir būtent ta proga suorganizuota ši prasminga tarptautinė konferencija. Labai svarbu, kad joje dalyvauja mokytojai ir mokyklų vadovai iš visos Lietuvos – apie 300 dalyvių.

Tai didelis šio darbo profesionalų būrys, kartu galintis padėti įveikti ir sudėtingas paauglystės kryžkeles, ir vesti vaikus į harmoningą brandą pačiais teisingiausiais keliais.

Aš nuoširdžiai linkiu visiems konferencijos dalyviams įdomių pranešimų ir karštų diskusijų. Jūsų atsakingas ir sudėtingas darbas sustiprina bendruomeniškumą – padaugėja šypsenų ir laimingų veidų. Didelės sėkmės Jums.            

 

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius